Erik på m.nu har ett ganska så automatiserat hus. 🙂

Förutom hemautomation i vanlig bemärkelse finns det en solcellsanläggning på taket och en laddhybrid i garaget.

Som ett proof of concept loggas alla energiflöden i huset rätt detaljerat, och informationen sammanställs och presenteras live i en surfplatta.

Mätpunkter

Energiförbrukning och produktion loggas på en rad olika ställen för att ge en så korrekt bild av energiflödena som möjligt. Då det inte går att läsa av huvudelmätaren när det genereras ett överskott från solcellsanläggningen mäts all elförbrukning via andra elmätare i huset för att matematiskt beräkna mängden såld el. (Producerad el – egenförbrukning).

 1. Köpt el: Huvudelmätaren i elskåpet loggas genom att en optisk sensor har fästs över den blinkande lysdioden på elmätaren och en OW-Server-ENET-2 samlar sedan in informationen genom en 1wireräknare.
 2. Producerad el: Solcellsanläggningen har ett blåtandsinterface som går att läsa av via en mjukvara som heter SBFSpot. En Raspberry Pi 2 med blåtandsdongel läser av informationen en gång per minut. (Systemet sattes upp innan Raspberry Pi 3 hade släppts)
 3. Såld el: När det genereras ett överskott går det inte att läsa av huvudelmätaren, så den egna förbrukningen måste läsas av:
  1. I undercentralen i huset sitter ytterligare en elmätare som läses av via 1wire på samma sätt som huvudelmätaren.
  2. Garaget har inte någon egen elmätare, men den enda förbrukningen i garaget är laddning av elbil och belysning. Bilen laddas via vanligt vägguttag där det sitter en Z-Wavebrytare med energimätning. Belysningen är endast tänd korta stunder och loggas inte – men genererar ett försummbart fel i graferna.
 4. Extra information: Förutom information som behövs för att faktiskt beräkna köpt/såld el loggas energiförbrukning på tex tvättmaskin, laddning av elcykel och gräsklippar robot. En del av denna information visas i graferna bara för att det går.

Rapporteringssätt:

Informationen sammanställs på en server och de olika mätpunkterna rapporterar därför informationen automatiskt till servern:

 1. OW-Servern skickar upp en xml-fil med all information från de båda vanliga elmätarna en gång per minut)
 2. Information från solcellsanläggningen skickas upp en gång per minut genom ett egenskapat api.
 3. Information från Z-Wavenätverket rapporteras 1 gång per minut av ZWave-kontrollern Fibaro Home center 2 och använder samma api som solcellsanläggningen.

Sammanställning:

Informationen loggas i RRD-databaser via mjukvaran RRDtool på servern och graferna skapas sedan utifrån insamlad information.

Samtidigt som informationen loggas till RRD-databaserna så uppdateras en textfil med de aktuella värdena för köpt/sålt så de enkelt kan visas i surfplattan.

Skriptet som genererar grafen ser ut så här:

#!/bin/sh

start="-24h"
end="now"
width="690"
height="396"

export LANG="sv_SE.UTF-8" && rrdtool graph /var/www/temperatur.nu/energi/energi$start.png --font AXIS:12: --font LEGEND:16:\
       -r --start $start --end $end --width $width --height $height \
       DEF:energi=/special/energi/koptel.rrd:energi:AVERAGE \
       DEF:sol=/special/energi/solel.rrd:sol:AVERAGE \
       DEF:bil=/special/energi/bil.rrd:bil:AVERAGE \
       DEF:cykel=/special/energi/cykel.rrd:bil:AVERAGE \
       DEF:gras=/special/energi/grasklippare.rrd:gras:AVERAGE \
       DEF:consumed=/special/energi/consumed.rrd:energi:AVERAGE \
       DEF:soluppe=/special/energi/soluppe.rrd:sol:AVERAGE \
       CDEF:solbg=soluppe,0,GT,INF,UNKN,IF \
       CDEF:solbg2=soluppe,0,EQ,INF,UNKN,IF \
       CDEF:WC=consumed,4500,* \
       CDEF:WC_real=consumed,800,/ \
       CDEF:consumption=WC,bil,+ \
       CDEF:WB=energi,3600,* \
       CDEF:WB_real=energi,1000,/ \
       CDEF:SOL_sold_value=sol,consumption,- \
       CDEF:SOL_sold=SOL_sold_value,0,GT,SOL_sold_value,0,IF \
       CDEF:SOL_sold_real=SOL_sold,3600000,/ \
       CDEF:SOL_pos=sol,consumption,GT,consumption,sol,IF \
       CDEF:SOL_pos_real=SOL_pos,3600000,/ \
       CDEF:SOL_real=sol,3600000,/ \
       CDEF:bil_real=bil,3600000,/ \
       CDEF:consumption_line=SOL_pos,WB,+ \
       CDEF:consumption_real=SOL_pos_real,WB_real,+ \
       CDEF:cykel_real=cykel,3600000,/ \
       CDEF:gras_real=gras,3600000,/ \
       VDEF:consumption_sum=consumption_real,TOTAL \
       VDEF:bought_sum=WB_real,TOTAL \
       VDEF:sol_sum=SOL_real,TOTAL \
       VDEF:sol_sold_sum=SOL_sold_real,TOTAL \
       VDEF:bil_sum=bil_real,TOTAL \
       VDEF:cykel_sum=cykel_real,TOTAL \
       VDEF:gras_sum=gras_real,TOTAL \
       COMMENT:"         Senast    Min    Max   Totalt\n" \
       AREA:solbg#F9FD5F7F:"" \
       AREA:solbg2#4444444F:"" \
       AREA:SOL_pos#FFFF33:"Solel   " \
       GPRINT:sol:LAST:' %6.2lf%sW' \
       GPRINT:sol:MAX:'      %6.2lf%sW' \
       GPRINT:sol_sum:'%6.2lfkWh\n' \
       AREA:sol#119911:"Såld el " \
       GPRINT:SOL_sold:LAST:' %6.2lf%sW' \
       GPRINT:SOL_sold:MAX:'      %6.2lf%sW' \
       GPRINT:sol_sold_sum:'%6.2lfkWh\n' \
       AREA:SOL_pos#FFFF33: \
       STACK:WB#9999ee:"Köpt el  " \
       GPRINT:WB:LAST:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:WB:MIN:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:WB:MAX:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:bought_sum:'%6.2lfkWh\n' \
       AREA:bil#FF222244:"PHEV (bil) " \
       GPRINT:bil:LAST:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:bil_sum:'           %6.2lfkWh\\n' \
       AREA:cykel#FF000095:"Cykel   " \
       GPRINT:cykel:LAST:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:cykel_sum:'           %6.2lfkWh\\n' \
       AREA:gras#4e3418:"Automower " \
       GPRINT:gras:LAST:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:gras_sum:'           %6.2lfkWh\\n' \
       LINE2:consumption_line#000000:"Förbrukning" \
       GPRINT:consumption:LAST:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:consumption:MIN:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:consumption:MAX:'%6.2lf%sW' \
       GPRINT:consumption_sum:'%6.2lfkWh'