Detaljerad loggning av energiflöde i hus med elbil och solceller