ZWave-enheter är rätt komplicerade saker och ibland strular de. I den här posten går vi kort igenom vad du kan göra för att få liv i krånglande enheter.

Vanliga felbeskrivningar är:

Min sensor visar inte alla världen – är den trasig?

Min mottagare visar inte energiförbrukningen

Jag kan inte inkludera min nya ZWave-pryl

Prylen svarar inte längre på kommandon från controllern

“Nätverket svämmas över av information från en sensor.

Saker att testa:

  • Om prylen är inkluderad – klicka på reconfigure så ska prylen konfigureras om.
  • Du kan även testa att inkludera den igen  – trots att den redan är inkluderad (Sätt controllern i inkluderingsläge och enkel/dubbel/trippelklicka på inkluderingsknapp precis som du gjorde när prylen var ny).
  • Resetta enheten:
    • Sätt controllern i exkluderingsläge och enkel/dubbel/trippelklicka på den strulande prylens inkluderingsknapp. Vid exkludering ska prylen nämnligen resettas – och det fungerar normalt sett även om den inte varit inkluderad på controllern innan. Ibland kan man behöva testa några gånger för att få exkluderingen att lyckas. När exkluderingen/återställningen väl är genomförd ska det gå att inkludera prylen igen.
    • De flesta Zwave-prylarna kan även resettas manuellt genom att trycka på knappar i särskild ordning. Manualen ger dig vägledning hur du gör!
  • Om enheten inte går att lägga till kan det i vissa fall hjälpa att hålla in enhetens inkluderingsknapp när den strömsätts.
  • En annan felkälla vid inklusion är att man inte lyckas trycka tillräckligt snabbt eller många gånger i sekvens. Tryck fler gånger än vad som står, så snabbt som möjligt, prova kanske också att hålla in knappen några sekunder. Prova dig fram! 🙂
  • Var nära kontrollern vid inkluderingen

Enheten kanske inte stöds fullt ut av controllern

Vissa prylar stöds inte fullt ut av alla controllers. Ofta krävs en uppdatering av controllerns mjukvara för att en ny pryl ska stödjas full ut, och det kan i bland ta tid.

I vår kompatibilitetsguide kan du se vilka produkter som stöds av vilka kontrollers:

https://www.z-wave.se/comp/