Vi har tidigare förklarat vad variabler kan användas till och hur man gör för att skapa dem. Nu ska vi gå ett steg till och sätta en global variabel till true mellan solnedgång och soluppgång. En sådan variabel kan enkel användas i andra scener för att bestämma om en rörelsesensor ska få tända en lampa.

Koden är väldokumenterad och påverkar den globala variabeln “night”.

--[[
%% autostart
%% properties
%% globals
--]]

while true do
local T = os.date("*t"); -- current time
local sunriseHour_full = fibaro:getValue(1,'sunriseHour') --Predefined string that contains sunrise HH:MM
fibaro:debug(sunriseHour_full) --debug
local sunrisehour = string.format("%02d",string.sub (sunriseHour_full, 1 , 2)) --Get the first two characters from sunrice HH:MM
local sunrisemin = string.format("%02d",string.sub(sunriseHour_full,4)) --Get everything from char and forward from sunrice HH:MM
local sunsetHour_full = fibaro:getValue(1,'sunsetHour') --Repeate the above for sunset
fibaro:debug(sunsetHour_full)
local sunsethour = string.format("%02d",string.sub (sunsetHour_full, 1 , 2))
local sunsetmin = string.format("%02d",string.sub(sunsetHour_full,4))

fibaro:debug(sunsetmin.." - "..string.format("%02d",T.min)) --debug, print sunset minute and current minute  
if ( string.format("%02d",T.hour) ==sunsethour and string.format("%02d",T.min) == sunsetmin ) --If sunset hour and min matches the current time...
then
    fibaro:setGlobal("night", "1"); --set the global "night" variable to true
    fibaro:debug("Kväller, tänder! "..T.hour..":"..T.min) -- more debug
end
if ( string.format("%02d",T.hour) ==sunrisehour and string.format("%02d",T.min) == sunrisemin ) --if sunrise hour and min matches the current time....
then
    fibaro:setGlobal("night", "0"); -- Sunrise, set the night variable to false.
    fibaro:debug("Morgon, inte natt! "..string.format("%02d",T.hour)..":"..string.format("%02d",T.min)) -- debug
end
  
fibaro:sleep(60*1000); --sleep for one minute
end