Fibaro Home Center 2 har stöd för scener som skrivs med LUA-kod. Möjligheterna är mycket stora att göra användbara avancerade scener. Vi har tänkt att vi i några korta guider ska presentera ett par olika scener.

Syftet med denna scen är att tända och sedan automatiskt släcka belysningen i våra lokaler.

 • Om rörelse detekteras i lagret tänds all belysning förutom vid Micron och hålls tänd i 20 minuter om ingen ny rörelse detekteras.
 • Om rörelse detekteras vid micron tänds all belysning och hålls tänd i 5 minuter om ingen ny rörelse detekteras.

TAnken med att ha två olika timervärden är att det inte är säkert att belysningen behövs i lagret bara för att man varit vid micron, och är man vid micron är man inte där särskilt länge.

Rörelsesensorn i lagret sitter inte helt optimalt till så man får gå en bit i mörker för att den ska triggas, och då är det fiffigt att tända allt när man är vi micron så man slipper gå i mörker i lagret. (Hänger ni med?)

Rörelsesensorn i lagret tänder dock inte vid Micron, för kommer man från lagret sitter rörelsesensorn bra till och tänder lampan lagom tills man är framme

Scriptet är välkommenterat, självklart är det bara att fråga om något är otydligt.

För att scriptet ska fungera måste variablerna timerMicro och timerLager vara skapade i panelen variabler. Här kan du läsa mer om variabler.

 

--[[ 
%% properties 
152 value
202 value
%% globals 
--]] 

--152 = PIR Lager 
--202 = PIR Micro

--Scene purpose 
-- IF PIR detects movement at "Lager" then turn on all lamps except at the Micro and keep them on for 20 minutes. 
-- If PIR detects movement at "Micro" then turn on all lamps and keep them on for 5 minues.

-- If new movement is detected within the timerange the timers are reset to keep lamps on.

local sceneId = 25 --ID of this scene, used to detect number of instances run 
local timerEndLager = 1200 --Seconds to keep the lamp turned on after PIR detects movement 
local timerEndMicro = 300 --Seconds to keep the lamp turned on after PIR detects movement 
local timerEndMain = timerEndLager -- Set default timer value (will be altered if it's movement at the Micro)
local timerLager = "timerLager" --Name of global variabel to control the timer in Lager
local timerMicro = "timerMicro"
local timerValueLager = fibaro:getGlobalValue(timerLager) --Current value of global variabel for timer 
local timerValueMicro = fibaro:getGlobalValue(timerMicro) --Current value of global variabel for timer 
local pirLager = fibaro:getValue(152, "value") --Get PIR value that activated this scene 
local pirMicro = fibaro:getValue(202, "value") --Get PIR value that activated this scene 
local lampaArbetsbank = 86 --lights to be controlled by this scene 
local lampaGang = 128
local lampaSwitch = 145
local lampaNyaLagret = 196
local lampaMicro = 78
local lampaEntre = 40
local fan = 156 --forced ventilation

if ( tonumber(pirLager) < 1 ) then --if its not the Lager Pir that is triggerd, we'll handle the timer value. We'll check the Lager Pir since the Micro Pir stays triggered for 30 seconds and both Pirs will be triggered if we walk from micro to Lager
 fibaro:debug("pirMicro triggered")
 fibaro:debug("timerValueLager =" .. timerValueLager .. "timerEndMicro = " .. timerEndMicro )
 if ( tonumber(timerValueLager) < timerEndMicro ) then --if the current timervalue is less than the preset timervalue for Micro Pir, set the timer value to 5 mins
  fibaro:debug("setting timer to micro")
  timerEndMain = timerEndMicro
 else -- if the timer value is greater than 5 mins, set the timervalue to the current value, it wont be changed this way and the rest of the script doesn't need to care about what triggerd the scene
  fibaro:debug("setting timer to current")
  timerEndMain = timerValueLager
 end
end
fibaro:debug("TimerEndMain = " .. timerEndMain)
fibaro:debug("Start! SceneId=" .. fibaro:countScenes(sceneId) .. ", timerLager = " .. timerValueLager .. ", timerMicro = " .. timerValueMicro .. " lights = " .. fibaro:getValue(lampaNyaLagret, "value") .. " ,pirLager = " .. pirLager .. " ,pirMicro = " .. pirMicro) 

if ( fibaro:countScenes(sceneId) == 1 and (tonumber(pirLager) + tonumber(pirMicro)) > 0 ) then --First run and Pir is triggered
 fibaro:debug("Lets begin")
 fibaro:call(lampaArbetsbank, "turnOn") --Turn lights on 
 fibaro:call(lampaGang, "turnOn")
 fibaro:call(lampaSwitch, "turnOn")
 fibaro:call(lampaNyaLagret, "turnOn")
 fibaro:call(lampaEntre, "turnOn")
 fibaro:call(fan, "turnOn")
 if ( tonumber(pirMicro) > 0 ) then
  fibaro:debug("Micro on")
  fibaro:call(lampaMicro, "turnOn")
  fibaro:setGlobal(timerMicro,timerEndMicro) --Set global variable to the correct timer 
 end
 fibaro:setGlobal(timerLager, timerEndMain) --Set global variable to the correct timer 
 while (fibaro:getGlobalValue(timerLager) ~= "0") do -- loop until the timer reaches 0 
  timerValueLager = tonumber(fibaro:getGlobalValue(timerLager)) --Get current value of global variabel timer 
  timerValueMicro = tonumber(fibaro:getGlobalValue(timerMicro)) --Get current value of global variabel timer 
  if ( timerValueMicro > 0 ) then
    fibaro:setGlobal(timerMicro, timerValueMicro-1) --Decrease global variabel for timer with 1 second
  end
  if ( timerValueMicro == 0 ) then
    fibaro:call(lampaMicro, "turnOff")
  end
  fibaro:setGlobal(timerLager, timerValueLager-1) --Decrease global variabel for timer with 1 second 
  fibaro:debug("Loop - timerLager = " .. fibaro:getGlobalValue(timerLager) .. "timerMicro = " .. fibaro:getGlobalValue(timerMicro)) 
  fibaro:sleep(1000) --Wait 1 second 
 end 
 --times up
 fibaro:debug("Släcker")
 fibaro:call(lampaArbetsbank, "turnOff") --Turn lights on 
 fibaro:call(lampaGang, "turnOff")
 fibaro:call(lampaSwitch, "turnOff")
 fibaro:call(lampaNyaLagret, "turnOff")
 fibaro:call(lampaEntre, "turnOff")
 fibaro:call(lampaMicro, "turnOff")
elseif fibaro:countScenes(sceneId) > 1 then --We've already got an instance of this scene running in the background main purpose now is to reset the timer since new movement is detected
 fibaro:call(lampaArbetsbank, "turnOn") --Turn lights on, just to be sure they are on
 fibaro:call(lampaGang, "turnOn")
 fibaro:call(lampaSwitch, "turnOn")
 fibaro:call(lampaNyaLagret, "turnOn")
 fibaro:call(lampaEntre, "turnOn")
 fibaro:call(fan, "turnOn")
 if ( tonumber(pirMicro) > 0 ) then
  fibaro:call(lampaMicro, "turnOn")
  fibaro:setGlobal(timerMicro,timerEndMicro) --Set global variable to the correct timer 
 end
 fibaro:setGlobal(timerLager, timerEndMain) --Reset the timer, full value if Lager is triggered, Micro value if timer is less than micro and current value if micro is triggered and timer is greater than the micro values.
end 
fibaro:debug("End, instances = " .. fibaro:countScenes(sceneId))