Home Center Lite har ju tyvärr inte stöd för LUA, men det går att automatisera en del saker med hjälp av scener. Detta går såklart också att göra på Home Center 2.

Vi antar att du redan lagt till en lampa eller brytare som du vill kunna automatisera. Därefter, klicka på “Scenes”, så kommer listan med sådana upp om du redan har några.

Klicka på “Add Scene”, därefter på Advanced. Längst ner finns nu en ruta med ett plus-tecken som du klickar på. För att utföra scenen baserat på dag/tidpunkt väljer man Timers -> Days of Week och kryssar i de dagar man vill att scenen ska vara aktiv. Det går också att specificera tidpunkt.

Nu dyker det upp en gul ruta under med ett fåtal alternativ, sätt den till “Then” och lägg till en ny rad under. På den nya raden letar du fram din brytare/lampa under Devices, och sätter den till On eller Off, beroende på vilket du vill göra!

Kom ihåg att spara scenen (längst till höger), och att klicka på “Run” för att aktivera det!

Så här ser det ut när det är färdigt:

HCL-scen

Hoppas dett hjälpte dig! 😀