Fibaro Homecenter 2 & Lite har stöd för globala variabler, nyttan på Home Center Lite är dock begränsad då det är med LUA-kod det går att göra spännande saker med variablerna.

Varför?

Variabler kan till exempel användas till:

  • Att spara en variabel som kan användas av flera scener så man slipper skriva in samma kodblock i flera scener. Det kan till exempel vara att sätta en variabel till true när solen gått ner och låta variabeln vara true tills solen går upp. En sådan variabel kan sedan användas för att bestämma när utebelysning ska vara tänd, eller när en rörelsesensor ska få tända belysningen
  • Att spara information om när en händelse inträffade för att sedan bestämma om det är ok att göra händelsen igen.
  • Att spara ett värde som räknas ner i scen. Påverkas variabeln av en annan scen (eller samma scen som körs igen) kan ursprungsscenen under pågående körning påverkas.

Hur?

Innan en global variabel kan användas måste den definieras.

För att definiera en variabel gör du så här:

  • Klickar på fliken Panels
  • Klickar på Variables Panel.
  • Klickar på Add
  • Namnger variabeln och klickar på ok.

Och så en bild på hur det ser ut

Variabler