Firmware 1.04-1.06 till Aeon Labs Wallmote Quad  har en bugg i firmware som gör att den i vissa situationer låser sig och i andra drar ur batteriet snabbare än förväntat.

Buggarna är lösta i version 1.08 som kan laddas ner här: ZW130_WallMoteQuad_EU_A_V1.08 (484 nedladdningar)

Steg för steg:

 1. Packa upp den nedladdade filen och döp om ZW130_QAUD_SECURE_EU_A_V1_08.ex_ till ZW130_QAUD_SECURE_EU_A_V1_08.exe
 2. Anslut Z-Stick till ledig USB-port
 3. Starta ZW130_QAUD_SECURE_EU_A_V1_08.exe
 4. Välj Settings från menyn Categories
 5. Klicka på detect och välj sedan COM-porten med “ControlerStaticLib” efter portnumret och tryck på OK.
 6. Välj Remove Node och tryck en gång på knappen på baksidan av Wallmote Quad
 7. Vänta tills Wallmoten slocknat
 8. Välj Add Node och dubbeltryck på knappen
 9. Vänta tills Wallmoten slocknat
 10. Välj den tillagda Wallmoten i listan till vänster och klicka på fliken firmware
 11. Tryck på knappen Get och håll in knappen på baksidan av wallmoten i 3 sekunder
 12. Tryck på Update och håll in knappen på baksidan av wallmoten i 3 sekunder.
 13. Uppdateringen tar ett par minuter och när wallmoten är uppdaterad är den automatiskt fabriksåterställd.