Jag har under lång tid följt utvecklingen inom hemautomatisering, prylarna har blivit billigare och styrsystemen mer kompetenta. Men jag har aldrig lyckats motivera instegskostnaden med nyttan som systemen ger. Tills i vintras, då min far sa ”Tänk om vi kunde värma upp sommarstugan från stan?”. Aha! Automatisering av familjens sommarstuga blev det perfekta projektet! Familjen får ett par verkliga behov lösta och jag får möjlighet att experimentera med ett hemautomatiseringsystem. Vilken lyckoträff! Det här blogginlägget är min berättelse om våra första automatiseringar, hur vi satte upp systemet och vilka svårigheter vi stötte på.

Val av system, kontroller, sensorer och strömbrytare

För att välja system gjorde jag en lista på automatiseringsbehov. Viktighet i fallande ordning. Siffrorna i bilden.

 1. Uppvärmning av sovstugor med element. Två stugor, fyra rum, med cirka 15 meter mellanrum.
 2. Uppvärmning av storstuga med luftvärmepump.
 3. Start av uppvärmning via applikation i telefon.
 4. Kameraövervakning av båt på vinterförvaring.
 5. Mäta temperatur i pumphus, så att frostvakt fungerar.
 6. Synkroniserade brandlarm mellan de olika stugorna.
 7. Notifiering och larm på oönskade rörelser.
 8. Upplysning av gård och fönsterbelysning vid rörelse
 9. Mäta temperatur i kyl och frys.
 10. Styra markis för mindre solinstrålning.
 11. Mäta utomhustemperatur, luftfuktighet, vindstyrka och nederbörd.
 12. Mäta temperatur i badbalja.

Den klassiska frågan vid val av kontroller är vilket system som kommer användas. 433MHz, Zigbee, Z-wave, WiFi, IR. De olika system har ju sina för- och nackdelar. Kan läsas mer om här. Jag landade i slutsatsen att om jag kan använda alla system, då kan alla fördelar användas och de flesta nackdelar undvikas. Så valet blev Homey! Jag drog också slutsatsen att den viktigaste funktionen, att kunna starta uppvärmningen, borde styras med z-wave som har tvåvägskommunikation. En strömbrytare med Z-wave kan alltså rapportera sin status och till exempel mäta strömförsörjning. För oss är styrning av belysning en smidig bonusfunktion som kan styras med billigare enheter i 433-systemet. Den befintliga markisen på storstugan, av märke Somfy, har Homey också stöd för. Många luftvärmepumpar styrs med fjärrkontroll via IR, och så även vår. Jag blev därför nyfiken på om Homey´s inbyggda IR kommer kunna användas. Om inte kommer jag använda en IR-extender från Remotec.

Konfiguration av Homey

Installation av Homey är ganska enkelt. 1) strömkabel, 2) installera mjukvara, 3) anslut via Wifi, 4) ange Wifi uppgifter. 5) Klart! Läs mer här.

Homey har ett snyggt och enkelt gränsnitt. Kolla in det här youtubeklippet för en rundtur. Gränssnittet har fem olika vyer; Devices (Där alla enheter kan läggas in), Flows (Där automatisering skapas), Music (En typ av mediaspelare), Insights (För att se statistik), och Settings (Ja, inställningar)

Homey har ett applikationsbaserat ekosystem. Apparna är framtagna av Athom själva, enhetstillverkare, eller av privatpersoner. Appar kan installeras automatiskt från Homeys egna hemsida apps.athom.com eller manuellt via Github (läs om det här). Homey har ett begränsat minne och lagringsutrymme så allt för många appar bör inte installeras. De här apparna installerade jag för att ge stöd åt de inköpta enheterna.

När applikationerna är installerade kan enheterna läggas till i Homeys gränssnitt för enheter. KlikAanKlikUit och Wireless Weather Sensors används för att styra och läsa 433MHz-enheter. Snillevilla förklarar hur det här med 433MHz funkar i en särskild guide. Följande appar installerade jag för att få mer funktionalitet:

 • Email sender – För att få mailrapporter via epost.
 • NFC tools – För att lättare läsa av NFC-kort.
 • Virtual Devices – Skapar virtuella enheter för att starta programmerade flöden.
 • Better logic – Ger möjlighet att skapa globala variabler, för att användas mellan olika automationer.

Vi är fem i familjen. Alla vill kunna starta värmen och alla har mer eller mindre nytta av att få push-notiser till sina telefoner. Homey har inbyggt stöd för användarhantering. En användare behöver registrera ett användarkonto på my.athom.com och bli inbjuden av administratören. När det är gjort kan användaren enkelt ladda ner mobilappen och logga in, då blir mobilen registrerad och kan användas för automationer i Homey. Väldigt smidigt, men jag hade gärna önskat att styra behörighetsnivåerna för olika användare.

Räckviddsproblem

Så här ser vår sommarstuga ut och det här är avstånden mellan stugorna.

Efter att ha parat ihop alla enheter med Homey och testat att de fungerar liggandes på skrivbordet började det här projektets största utmaning. Räckviddsproblem! Mellan storstugan, där Homey är placerad, och de två sovstugorna är det 7,5 respektive 15 meter. Signalen ska alltså vandra mellan två ytterväggar och upp till 15 meter luft. Strömbrytare i 433MHz-system klarade det här utmärkt. Men inte strömbrytarna i Z-wave systemet. Ganska förvånande, jag hade förväntade mig bättre prestanda med Z-wave än med 433MHz. Internet gav följande råd på mitt räckvidsproblem:

 1. Använd flera strömanslutna Z-wave enheter – ett meshnätverk skapas och signalen förstärks och skickas vidare,
 2. Använd hellre en strömbrytare än en ”range extender”– strömuttaget kan då styras och användas till annat,
 3. Homey har kort räckvidd – placera en strömförsörjd enhet i dess närhet och börja meshnätverket redan där.

Så här lätt var det inte… Efter ganska mycket trixande och testande av olika produkter hittade jag en lösning. Det visar sig att påståendena 1 och 3 är helt rätt, men inte nr 2. Jag har testat räckvidden i strömbrytare från Fibaro, Telldus, Nodon. Tre olika prisklasser, men med lika lång (kort) räckvidd. Lösningen blev att placera en Range extender i storstugan och strömbrytare i sovstugorna. Homey har ett gränssnitt för analysering av Z-wave mesh, nu går signalen ungefär så här: Homey -> Range extender -> Nodon wall plugg -> Philio Multisensor.

Montering av enheter

Homey har placerats med visuell kontakt till enheter som ska styras med IR, alltså TV, fjärrvärmepump och stereo, och nära entré för enkel användning av NFC. När Homey även ska användas som larmcentral kommer den behöva byggas in och skruvas fast.

 

Markis. Var redan monterad, bara att para ihop via appen Somfy RTS.

Sovstuga. NodOn Smart Plug, nere vid golvet, för att starta och stänga av elelement. Philio Multisensor för att mäta temperatur och detektera rörelser.

Takbelysning. Nexa WMR-252 kopplas in bakom lampknappar. Fas till enheten, tändtråd till lampan, och de två sladdar till lampknappen. Parkopplas via appen KlikAanKlikUit. WMR-252 kräver dimbara lampor. NEXA WMR-1000 installeras på liknande vis men kräver framdragen nolla. Min erfarenhet är att WMR-1000 är mer responsiv. OBS! Fast installation kräver rätt kunskap och behörighet.

 

Gårdsbelysning. Telldus utomhusbrytare med IP44-klassning. Parkopplades först med medföljande fjärrkontroll, och sedan kopierades fjärrkontrollens signal i appen KlikAanKlikUit.

 

Frostvakt. Telldus temperaturmätare med IP44-klassning. Ansluten via appen Wireless Weather Sensors. För att sensorerna skulle upptäckas var jag tvungen att lägga dem nära Homey under en längre tid.

 

 

Inköpslistan blev så här:

Automatisering och skapande av Flows

Så, nu till det roliga: att skapa automatiseringar, eller Flows som det heter i Homey. Den som är nybörjare i programmering kommer snabbt igång med Homeys enkla dra-och-släpp-gränssnitt. Den med programmeringsvana kommer snart se dess begräsningar, och får överväga att installera appen HomeyScript. Eftersom det här projektet ska kunna användas och vara begripligt av hela familjen, har jag valt att göra all automatisering i den vanliga Flow-editorn. Tyvärr har det inneburit flera nästan identiska Flows, som bara skiljer sig med ett namn eller ett rumsnummer. Lite jobbigare att utveckla och uppdatera, men enklare att förstå.

För att styra uppvärmning har jag skapat virtuella enheter via appen Virtual Devices. Virtuella enheter kan styras från Homeys Windows-mjukvara och från mobilappen. Varje rum har fått en virtuell termostat. Så här ser den ut:

Temp 30,5 är aktuella temperatur (yes, sommaren 2018). Temp 28 är önskad temperatur och justeras via ett svep. I mitten finns en flerlägesväljare för lägena off, cool, heat, och automatik.

Den virtuella knappen blir levande genom att skapa flöden. Tre flöden behövs: 1) Uppdatera aktuell temperatur, 2) Läsa av om knappen har blivit tryckt eller justerad, 3) Starta och stänga av elelement beroende på inställningarna i den virtuella knappen. Elementet startas om önskad temperatur är lägre än aktuella temperatur och flerlägesväljaren är inställd på heat eller automatik. Annars stängs det av.

Nästa automatisering är att få rapporter över läget i sommarstugan. När ingen är vid sommarstugan skickas push-notiser vid rörelse i någon av stugorna. Det här flödet startar också ett flöde för upplysning av alla inkopplade lampor. Jag hade även tänkt att larma med brandvarnaren. Men tyvärr har appen för PoPP inget stöd för avstängning av siren via Flows. Start går bra, men vore synd att äventyra batterinivån i brandvarnaren. Kanske kommer en uppdatering av appen. Då kan jag utveckla det här vidare.

En daglig rapport över status i stugan skickas via mail, oavsett om vi är i sommarstugan eller inte. Rapporten visar aktuella temperaturer, om några rörelser har detekterats under dagen, och vilka rum som är under uppvärmning. Appen Email sender, som jag använder, har stöd för html-formaterade mail.

Den inmatade texten i Flow-kommandot ”Send a mail” ser i heltext ut så här så här. Temperaturer är hämtade sensorvärden från enheter och rörelse-xx här hämtade variabler från appen Betterlogic.

<h2>Rapport för Finnkroken</h2>
<h3>Temperatur</h3> 
Utomhus: Temperatur <br>
Storstugan Temperature <br> 
Rum1: Temperature <br> 
Rum2: Temperature <br>
Rum3: Temperature <br> 
Rum4: Temperature <br>
Temperature Dräneringshus: Temperature

<h3>Rörelse</h3> 
Antal rörelse under dagen. <br> 
Rum1: rörelse-ll <br> 
Rum2: rörelse-os <br> 
Rum3: rörelse-fl <br> 
rum4: rörelse-ci

<h3>Uppvärmning</h3> 
Rum1: Thermostat mode till Target temperature <br> 
Rum2: Thermostat mode till Target temperature <br> 
Rum3: Thermostat mode till Target temperature <br> 
Rum4: Thermostat mode till Target temperature

Slutord

Jaha, hur blev det nu med den där luftvärmepumpen? Tydligen har luftvärmepumpar en mer avancerade IR-signaler än t.ex. TV-apparater. Tyvärr kan inte Homeys inbyggda IR-stöd klara av det. Så nej, den gick inte att enkelt lägga till. Men, något jag lärt mig i det här projektet, är att Homey har otroliga anpassningsmöjligheter. Flödena som är beskrivna ovan har omarbetats flera gånger, med någon lite förbättring i varje version. Och varje gång jag installerat en enhet, har jag hittat en ny väg att lösa ett problem.  Så vem vet, kanske får jag skriva en egen app för just styrning av luftvärmepumpar.

Kombinationen av Homeys anpassningsmöjligheter och dess användarvänliga gränssnitt har funkat perfekt för det här syftet. Användarvänligt så att alla i familjen kan förstår och använda systemet, och anpassningsmöjligheterna för att lösa lite mer avancerade problem.

Cred till: