Vi får många frågor till supporten om vårt stora utbud av LED-lister. Här går vi igenom de vanligaste frågeställningarna och svaren.

Hur vill du styra listen?

Hur du vill styra listen avgör helt vilken typ av slinga du behöver. Vi har två typer av lister:

 • Analoga lister, där alla lysdioder av samma typ alltid lyser med samma färg i hela listen.
 • Digitala lister, med individuellt adresserbara dioder, där du kan styra varje lysdiod individuellt.

Analoga LED-lister

De analoga listerna styrs med pulsbreddsmodulering (PWM) via till exempel Fibaros RGBW-controller eller Qubinos RGBW dimmer (alternativt valfri mikrokontroller via N-kanals MOSFET). Listerna kopplas in i styrningen med en kabel per färg samt 12 VDC. Därefter moduleras nivån på de olika kanalerna och listen visar kombinationen av de olika nivåerna. Alla dioder av samma typ lyser med samma färg längs med hela listen. Om du nöjer dig med vita dioder och inte behöver reglera ljusstyrkan kan du använda de vita listerna utan styrning.

 Att de här listerna kallas analoga beror på att nivån på kanalerna regleras analogt – i många små steg, till skillnad från digital styrning där ett kommando skickas till dioden med färg och ljusnivå.

 

Digitala LED-lister

De digitala LED-listerna i vårt sortiment kallar vi individuellt adresserbara.  De styrs till exempel med en Arduino eller som i vårt X-mas-lights-projekt med en Wemos/Lolin D1 mini. Listerna kopplas till styrningen med en datakabel, jord och spänning (i vissa fall även en kabel för klockning). Genom programmering bestämmer du själv precis med vilken färg och ljusnivå samt när de olika lysdioderna i listen ska lysa. Observera att de här LED-listerna kräver styrning för att lysa.

 

Exempelprojekt:

Listerna är skyddade på olika sätt

De LED-lister vi säljer kan delas in i två typer:

Den ena varianten har dubbelhäftande tejp på baksidan och ett väderskydd som utgörs av att listens ovansida är ingjuten i plast eller silikon. Tänk på att listen inte är designad för att utsättas för väta eller UV-ljus under någon längre tid.

Den andra varianten har ett löstagbart silikonhölje (eller silikonslang) runt hela listen.

 

Olika diodtyper

Vi säljer LED-lister med en mängd olika lysdioder. Vad skiljer dem?

 • RGB – varje diod på listen består i själva verket av en röd, en grön och en blå lysdiod i samma krets.
 • CW – kallvita dioder. Färgtemperatur från 6000 till 8800K.
 • WW – varmvita dioder. Färgtemperatur ca 3000K.
 • RGBWW – Antingen består listen av varannan RGB-diod och varannan WW-diod eller också består varje diod av en röd, en grön, en blå och en varmvit lysdiod i samma krets.
 • RGBCW –  Antingen består listen av varannan RGB-diod och varannan CW-diod eller också består varje diod av en röd, en grön, en blå och en kallvit lysdiod i samma krets.
 • Neopixel – Individuellt adresserbar RGB-diod integrerad med en styrkrets. Neopixeln styrs av en ingång (“single-wire protocol”) och kan vara baserad på kretsen WS2812, WS2811 eller SK6812.
 • DotStar – Lik Neopixeln men har en extra ingång för klockning. Klockningsingången gör den snabbare, men lite dyrare.
 • WS2801 – I vårt utbud räknar vi våra X-mas-light-slingor hit. De är individuellt adresserbara och styrs av två ingångar precis som DotStar, men har en fysiskt annorlunda utformning.
 • Växtbelysning – Omväxlande röda och blå lysdioder med våglängder som är tänkta att accelerera växttakt.

Olika antal dioder

Ganska självklart, men ju fler lysdioder per meter, desto starkare ljus och mer homogent utseende på LED-listen. Fler dioder betyder också dyrare LED-list samt högre energiförbrukning, så här får man göra en avvägning.

Montering

De LED-lister som har dubbelhäftande tejp på baksidan kan fästas direkt på släta och rena ytor. Observera att limmet behöver härda innan det uppnår full styrka. Värme stör härdningen så listen behöver vara avstängd ca 1 dygn efter montering för att den ska sitta bra.

För de andra varianterna och för ytor som inte är släta, rekommenderar vi aluminiumprofiler med fästklamrar alternativt silikonclips.

Ytterligare en fördel med våra aluminiumprofiler är att fronten hjälper till att sprida (diffusera) ljuset så det ser mer homogent ut.

Spänningsmatning

Vi får många frågor angående spänningsmatning av LED-lister. Här går vi därför igenom några räkneexempel.

Hur kraftfull batterieliminator behöver jag till min LED-list?

Räkneexempel:

I en likströmskrets beräknas effekten med formeln P = U * I

Så om en LED-list drar max 14,4 W/m (P) och matas med 12V DC (U) kräver den:

14,4 W / 12 V = 1,2 A per meter.

Spänningsfall i LED-listen och dess anslutning

Alla ledningar har en viss resistans. Storleken på resistansen bestäms av materialets ledningsförmåga (resistivitet), ledningens area och ledningens längd (men även exempelvis omgivningstemperaturen spelar roll för dess storlek).

Ledningens resistans ger upphov till ett spänningsfall över ledningen. Hur stort spänningsfallet blir är linjärt mot hur hög strömmen är samt ledningens längd enligt Ohms lag.

Dels är det viktigt att tänka på att LED-listen i sig innebär ett visst motstånd, men även kabeln som matar LED-listen med ström påverkar. Får du ett för stort spänningsfall kommer LED-listen att lysa svagare alternativt inte alls. Ledningarna i en LED-list är förhållandevis tunna, så för de analoga listerna går det vanligtvis inte att ha längre lister än 5-10 meter. Vid längre lister kommer dioderna som är längst från spänningsmatningen att lysa påtagligt svagare. Om du har en digital list är maxlängden helt beroende på hur du tänkt att listen ska lysa. Om alla dioder ska lysa på full effekt samtidigt begränsas längden enligt ovan, men om du du planerar att endast ha några få dioder tända samtidigt kan du ha en mycket längre list.

Exempel: Hur påverkar en lång strömmatningskabel LED-listens ljusstyrka?

5 m av våra LED-lister som drar 19,2 W/m kommer att dra 19,2 W * 5 m / 12 V = 8 A.
8 A är en förhållandevis hög ström och om du drar 5 m kabel fram till slingan och använder vår lågspänningskabel som har en area på 1,5 mm2 kommer du att få ett spänningsfall på knappt en Volt (exempel: www.voltagedropcalculator.com.au). I praktiken innebär det att slingan kommer att lysa 5-10% svagare än om du inte använt någon extra kabel alls.

Det finns gott om kalkylatorer för att beräkna spänningsfall på nätet. I exemplet ovan länkar vi till den här som är en förenklad modell på så sätt att den inte tar hänsyn till materialet i ledningen).

 

Hur mycket kan man lasta Fibaros RGBW dimmer?

Max 12 A sammanlagt (summan av alla anslutna kanaler) eller 6 A på en enskild utgång om bara en kanal används. 

 

Kontaktering

Hur kopplar jag ihop flera LED-lister eller hur spänningsmatar jag min list om jag köpt en kortare bit som är okontakterad? Mer info kommer senare.

 

Övriga LED-lister

Här finns tex Philips hue där du inte behöver bry dig om spänningsfall eller maxlängder så länge du följer Philips rekommendation om max 10m slinga på en styrenhet. Philips Outdoor Strip kan inte förlängas alls.

 

Bygg själv

Vi har även material för att bygga egna LED-slingor. Både lösa Neopixlar som kan sys ihop med ledande tråd och lösa Neopixlar som kan lödas ihop till en slinga med valfri längd mellan lysdioderna.