Franska NodOn har flera olika fjärrkontroller som alla fungerar bra på Fibaros ControllersDSC_7014

Inkludering

För att inkludera fjärrkontrollern gör du så här:

 1. Ta bort bakstycket och plastbiten som blockerar batteriet och sätt sedan tillbaka bakstycket
 2. Sätt kontrollern i inkluderingsläge (och se till att du kryssat i “Add in Security mode if device supports it”)
 3. Tryck samtidigt på den fyllda cirkeln och + (circleplus) i en sekund. Dioden på fjärrkontrollen lyser rosa för att bekräfta
 4. Tryck på den fyllda cirkeln (circle)

Associera brytare/Dimmer

 1. För att använda direkt association och styra brytare/dimmers direkt från fjärrkontrollen måste parametrar ändras då fjärrkontrollen som standard agerar scenkontroller
  1. För att styra 2 produkter och använda en knapp för att slå på och en för att stänga av ska Parameter 1 & 2 sättas till 2 (duo mode). (Hur du sätter parametrar kan du läsa om här)
  2. För att styra 4 produkter och använda samma knapp för att slå på/av sätts Parameter 1 & 2 till 1 (mono mode).  (Hur du sätter parametrar kan du läsa om här)
  3. När du har satt parametrarna trycker du på fyllda cirkeln och + (circleplus) i en sekund följt av att trycka på ringen (circlenofill) – nu laddas parametrarna ner till fjärrkontrollern.
 2. Fjärrkontrollen har 7 st associationsgrupper:
  Grupp 1 Ska ej användas
  Grupp 2 Fyllda cirkeln(circle) när parameter 1 är 1 Mono mode
  Grupp 3 Plus (plus) när parameter 2 är 1 Mono mode
  Grupp 4 Cirkeln (circlenofill) när parameter 1 är 1 Mono mode
  Grupp 5 Streck (streck) när parameter 2 är 1 Mono mode
  Grupp 6 Fylld cirkel/cirkel (circle/circlenofill) när parameter 1 är 2 Duo mode
  Grupp 7 Plus/Streck (plus/streck) när parameter 2 är 2 Duo Mode

  Välj vilken grupp/vilka knappar du vill använda (vi rekommenderar Duo mode)

 3. Gå till fliken advanced på fjärrkontrollen scrolla ner och tryck på “Setting Association” hc_assoiation
  Välj vilken grupp du vill använda enligt ovan och lägg till de noder du vill styra. När du är klar trycker du på Save/Spara hc_set_association
  För att ladda ner associationerna trycker du på fyllda cirkeln och + (circleplus) i en sekund följt av att trycka på ringen (circlenofill)

Använda som Scenkontroller (Endast Fibaro HC2)

 1. Fjärrkontrollen skickar som standard “fel” typ av scenkommandon. Parameter 3 måste därför sättas till 1. (Hur du gör kan du läsa om här).
 2. Fjärrens scenkommandon har följande nummer
  Fylld cirkel (circle): 1X
  Plus (plus): 2X
  Cirkel (circlenofill): 3X
  Streck (streck): 4X
  Där X blir:

  Kort tryck 0
  Långt tryck 1
  Knapp upp efter långtryck 2
  Dubbeltryck 3

  Exempel: Dubbeltryck på circle ger 13
  Enkeltryck på streck ger 40

 3. För att använda scenkommandona skapar du en LUA-scen enligt följande (och ändrar 306 till det id din fjärr har):
  --[[
  %% properties
  306 sceneActivation
  %% globals
  --]]
  local sceneId= fibaro:getValue(306, "sceneActivation") --Sätter variabeln sceneId till aktuellt scenkommando
  
  fibaro:debug(sceneId) --Skriver ut vilket kommando som tagits emot.
  
  if (sceneId == "10") then -- kort tryck på fylld cirkel
    fibaro:debug("Kort tryck på fylld cirkel")
  end
  if (sceneId == "43") then -- Dubbeltryck på |
    fibaro:debug("Dubbeltryck på |")
  end