Tyska Popp har en nyckelringsfjärr och en väggfjärr, så här gör du för att använda dem på Fibaros Controllers.

 

Inkludering

 1. Sätt kontrollern i inkluderingsläge (“Add in Security mode if device supports it” ska inte vara ikryssat!)
 2. Tryck in knapp 2 (övre högra) i en sekund.
 3. Om fjärren inte inkluderas sätter du controllern i exkluderingsläge, håller in alla fyra knapparna i en sekund, för att sedan trycka på knapp 1. När detta är gjort börjar du om.

Associera brytare/Dimmer

 1. För att använda direkt association och styra brytare/dimmers direkt från fjärrkontrollen måste parametrar ändras då fjärrkontrollen som standard agerar scenkontroller
  1. För att styra 2 produkter och använda en knapp för att slå på och en för att stänga av ska Parameter 1 & 2 sättas till 2 . (Hur du sätter parametrar kan du läsa om här)
  2. För att styra 4 produkter och använda samma knapp för att slå på/av sätts Parameter 1 & 2 till 0 .  (Hur du sätter parametrar kan du läsa om här)
  3. parameter värde
   1 0 eller 2 enligt ovan
   2 0 eller 2 enligt ovan
   11 1
   12 1
   13 1
   14 1
  4. Håll in alla fyra knapparna och tryck sedan på knapp 2
 2. Fjärrkontrollen har 5 st associationsgrupper:
  Grupp 1 Ska ej användas
  Grupp 2 Knapp 1 och knapp 3 om parameter 1 är 2
  Grupp 3 Knapp 2 och knapp 4 om parameter 2 är 2
  Grupp 4 Knapp 3 eller dubbeltryck på knapp 1 och 3 om parameter 1 är 2
  Grupp 5 Knapp 4 eller dubbeltryck på knapp 2 och 4 om parameter 2 är 2
 3. Gå till fliken advanced på fjärrkontrollen scrolla ner och tryck på “Setting Association” hc_assoiation
  Välj vilken/vilka grupp du vill använda enligt ovan och lägg till de noder du vill styra. När du är klar trycker du på Save/Spara. (Lägg till kontrollern i samtliga grupper med!) hc_set_association
  För att ladda ner associationerna håller du in alla 4 knapparna och trycker sedan på knapp 2

Använda som Scenkontroller (Endast Fibaro HC2)

 1. För att Kontrollern ska ta emot scenkommandon måste den läggas till i samtliga associationsgrupper på fjärren
 2. Gå till fliken advanced på fjärrkontrollen scrolla ner och tryck på “Setting Association” hc_assoiation
  Lägg till Kontrollern i grupp 1-5 och spara.
  Håll in alla fyra knapparna och tryck sedan på knapp 2 för att spara assoiationerna
 3. Följande parametrar måste sättas för att fjärren ska fungera som scenkontroller: (Hur du gör kan du läsa om här).
  parameter värde
  1 2
  2 2
  11 4
  12 4
  13 4
  14 4

  När du har satt parametrarna håller du in alla fyra knapparna och trycker sedan på knapp 2

 4. Fjärrens scenkommandon har följande nummer
  Knapp 1: 1X
  Knapp 2: 2X
  Knapp 3: 3X
  Knapp 4: 4X
  Där X blir:

  Kort tryck 1
  Långt tryck 3
  Knapp upp efter långtryck 5
  Dubbeltryck 2
  Rekomenderas inte då det är svårt att få till rätt hastighet på trycken

  Exempel: kort tryck på 1 ger 11
  Långt tryck på 4 ger 43

 5. För att använda scenkommandona skapar du en LUA-scen enligt följande (och ändrar 306 till det id din fjärr har):
  --[[
  %% properties
  306 sceneActivation
  %% globals
  --]]
  local sceneId= fibaro:getValue(306, "sceneActivation") --Sätter variabeln sceneId till aktuellt scenkommando
  
  fibaro:debug(sceneId) --Skriver ut vilket kommando som tagits emot.
  
  if (sceneId == "11") then -- kort tryck på knapp 1
    fibaro:debug("Kort tryck på knapp 1")
  end
  if (sceneId == "43") then -- Långt tryck på knapp 4
    fibaro:debug("Långt tryck på knapp 4")
  end