Steg 1 – Förberedelser

Steg 2 – Konfigurera OwnTracks för din Home Assistant-installation

Settings

Settings i appen

Först och främst behöver vi konfigurera och säkerställa att OwnTracks-appen kan ansluta till din Home Assistant-installation. För att göra detta öppnar vi appen och navigerar oss till Inställningar. Vägen dit under iOS är:

Ikonen ”i” uppe i vänstra hörnet av appen —> Settings. Ställ in enligt följande:

 • Mode: HTTP

 • TrackerID: Valfritt, exempelvis dina initialer

 • Authentication: Påslagen. Detta förutsätter att du har ett lösenord för att logga in i din Home Assistant installation. Sätts i Home Assistants configuration under:
  http:
  api_password:

 • UserID: Alltid homeassistant

 • Password: Ditt valda lösenord

 • Addressen anges enligt följande uttryck:

  [Home Assistant URL]:[port]/api/owntracks/[your name]/[device name]

  • [Home Assistant URL] och [port] bör du känna till efter att ha satt upp din åtkomst utanför det lokala nätverket (från steg 1)

  • [your name] och [device name] sätts till valfritt och kommer att påverka id’t på den nya entity i Home Assistant som skapas. Dvs, om vi sätter [your name] till marcus och [device name] till iphone så kommer Home Assistant att skapa upp en entity med id device_tracker.marcus_iphone

När samtliga Settings är ifyllda så går det bra att navigera ett steg bakåt. Om din anslutning fungerar och du har angett rätt lösenord så skall du se en skärm motsvarande exempelbilden där Status visar idle. Notera att Status hastigt kan ändra text då appen upprättar en anslutning och skickar dina koordinater till Home Assistant.

Mina koordinater

Mina koordinater

Grattis. Du har nu lyckats konfigurera OwnTracks och Home Assistant att fungera. I detta skede så kommer OwnTracks att skicka upp din nuvarande plats till Home Assistant baserat på telefonens GPS. I nästkommande steg kommer vi att aktivera och konfigurera OwnTracks appen att hitta och känna igen din nya RadBeacon.

Steg 3 – Aktivera och placera RadBeacon

Börja med att aktivera RadBeacons sändare. Det gör du genom att trycka ner puckens ”lock” och släppa. En grön dioder lyser till och din RadBeacon är nu aktiverad i sändnings-läge.

Nu är det dags att placera ut din RadBeacon, många väljer en placering nära entrén till hemmet då man oftast önskar att närvaro-detekteringen skall börja fungera innan man faktiskt öppnat entrédörren.

Steg 4 – Lär dig identifiera din RadBeacons UUID, Major- och Minor-version

Det är nu det börjar bli spännande. Vi ska söka upp den signal som din RadBeacon sänder på för att senare kunna använda den med OwnTracks. Men först ska vi lära oss lite om Apples iBeacon-teknik. För den envetne så går det att lära sig mycket om den genom att läsa mer på https://developer.apple.com/ibeacon/.

Det som är intressant att känna till i detta sammanhang är att en iBeacon sänder på en specifik UUID, där denna i många fall syftar till en geografisk plats, landmärke eller attraktion (exempel på detta kan vara ditt hem, en butik eller kanske en nöjespark).

För att täcka ett större område är det vanligt att flera iBeacon sändare sänder på samma UUID, vilket då får effekten att mottagaren kan röra sig fritt över ett större område utan att så till vida ”lämna” iBeaconens område.

Här kommer även Major och Minor parametrar in i spel. Att använda sig av olika Major och Minor parametrar inom samma UUID område möjliggör för att kunna avgöra i t.ex. vilket rum i ett hus användaren befinner sig, eller kanske vilken spelautomatik i ett Casino en användare närmar sig.

Det här är användbart för att t.ex. tända ljuset i det rum man närmar sig, eller kanske skicka ut reklam och erbjudanden till användaren då den närmar sig ett speciellt område i en butik.

Locate Beacon

Locate Beacon

Initialt kommer vi förutsätta att vi använder oss utav 1st RadBeacon där vi har ett UUID och en variant av Major och Minor parametrar. För att hitta din specifika UUID så behöver du ladda hem en App som kan söka av ditt område efter iBeacon signaler. I det här fallet så kommer vi att använda appen ”Locate Beacon” (https://itunes.apple.com/se/app/locate-beacon/id738709014?mt=8)

När du öppnar appen så kommer den direkt att börja skanna efter din RadBeacon’s signal och förhoppningsvis hitta denna enligt bilden. Tryck in dig på träffen i listan och skriv ned UUID’t. Det kommer vi att använda i OwnTracks i nästa steg.

Det går att ändra UUID, Major och Minor parametrar genom att försätta din RadBeacon i konfigurations-läge. Mer information om detta finns i denna guide: https://radiusnetworks.zendesk.com/hc/en-us/articles/205022454-How-do-I-get-my-RadBeacon-Dot-into-configurable-mode-

Steg 5 – Konfigurera OwnTracks att känna igen din RadBeacon

Regions

Regions

Nu ska vi konfigurera din OwnTracks app att känna igen den nya iBeacon sändningen. Vi öppnar OwnTracks appen. Navigerar till tabben ”Regions” och trycker på + uppe i högre hörnet.

Name:

En Region kan jämföras med en Zone i Home Assistant och måste därför döpas till motsvarande namn som din önskade Zone i Home Assistant. Vill du använda din RadBeacon i hemmet så är standard i Home Assistant att din Zone heter ”home”. (Detta förutsätter att du har lagt in Home Assistant konfigurationen):

homeassistant:
 latitude:
 longitude:

(mer om din hemma-zon kan läsas här: https://home-assistant.io/components/zone/)

Notera att i den medföljande bilden så har vi ett bindestreck innan ordet home. Det här är något unikt för Home Assistant i ett försök att undvika felaktiga ”leaving home” events eftersom att OwnTracks till och från tappar kopplingen med iBeacon’en.

Sätt Share till aktiverad, skippa sektionen Circular Region.

I sektionen Beacon Region behöver du fylla i UUID, Major och Minor. Som ni ser så är Major och Minor parametrarna satta till 0 och 0 i skärmdumpen bredvid. Det kommer då att fungera som ett wildcard och OwnTracks kommer att se dig som inkluderad i Regionen oberoende på vilken Major och Minor paramterer som din RadBeacon egentligen sänder. Det här är väldigt användbart i de fall då man har mer än 1 iBeacon i ett hus med samma UUID.

När du har lagt in detta så går det bra att navigera bakåt. Du kommer då att se att din tillagda Region finns med i listan och förhoppningsvis har en Röd ikon bredvid sig. Motsägelsefullt nog så är ikonen röd när OwnTracks anser att du är inom radien för den aktuella Regionen och blå när du inte är inom radien för iBeacon-signalen.

Klart!

Om du tagit dig igenom samtliga steg utan fel så ska nu Home Assistant justera din nya entity som Home eller Away baserat på om du är inom radien för din RadBeacon eller inte.