Rapportera till Temperatur.nu från Telldus Live

Börja med att gå till temperatur.nu och skapa upp en ny station. Som rapporteringssätt väljer du ”Telldus Live”. Har du två sensorer utomhus väljer du lägg till ytterligare en sensor och väljer Telldus Live på den sensorn med.

Skapa sedan ett konto på forum.m.nu. OBS – mailadressen måste vara samma på forumkontot som till stationen på temperatur.nu.

Gå sedan till www.temperatur.nu/DINSTATIONSNAMN-egen_admin.html där ”DINSTATIONSNAMN” är smeknamnet på din station. ”Välj Administrera din koppling till ditt Telldus Live! konto” och följ instruktionerna.

När du gett temperatur.nu tillåtelse att komma åt ditt konto kommer alla dina sensorer listas på administrationssidan för din station.

Kryssa för den sensorn eller de sensorerna du vill använda och klicka på spara. Den markeras då med en grön bakgrund.

Färdigt! Din temperatur kommer nu automatiskt att rapporteras var tredje minut.

Lämna ett svar