Så här skapas en enkel scen på Animus Heart version 1.3.4.

Två scener behövs för att tända en lampa när en dörr öppnas och släcka den igen när dörren stängs. Scenariot simuleras av en dörr-/fönstersensor och en väggplugg med en lampa i.

Dörr-/fönstersensor: Aeotec ZW120
Väggplugg: Fibaro wall plug

  1. Inkludera bägge produkterna

2. Gå till fliken med de två liggande gula strecken.

3. Tryck på “New automation”.

4. Tryck på + under “WHEN”.

5. Välj dörr-/fönstersensorn ZW120.

6. Välj “Access Control”.

7. Välj vilket läge sensorn ska vara i för att scenen ska starta: “Open”.

8. Tryck på + under “THEN”.

9. Välj väggpluggen FGWP.

10. Välj “Switch”.

11. Välj vilket läge scenen ska sätta den i: “On”.

12. Döp scenen till något lämpligt i fältet ovanför “WHEN”.

13. Gör på samma sätt en scen som släcker lampan när dörren stängs.