Så här skapas en enkel scen på Fibaro HC2 version 4.510.

Två scener behövs för att tända en lampa när en dörr öppnas och släcka den igen när dörren stängs. Scenariot simuleras av en dörr-/fönstersensor och en väggplugg med en lampa i.

Dörr-/fönstersensor: Aeotec ZW120
Väggplugg: Fibaro wall plug

I Fibaros styrenheter HC2/Lite är det enklaste sättet att skapa scener det som kallas magisk scen (magic scene).

  1. Inkludera bägge produkterna.

2. Gå till ”Scenes” och tryck på + vid ”Add scene”.
3. Välj ”Add Magic scene”.

4. Välj vilken enhet som ska starta scenen (dörr/fönster-sensorn) och tryck på ”NEXT”.

5. Välj vad som ska hända med enheten för att scenen ska startas (den ska öppnas) och tryck på ”NEXT”.

6. Välj den enhet som ska styras när scenen körs (wall plug).

7. Välj vad som ska hända med enheten när scenen körs (den ska växlas till läge på).

8. Namnge din scen.

9. Gör på samma sätt en scen som släcker lampan när dörren stängs.