Så här skapas en enkel scen på Nexa Bridge version 7.5.d88.

Två scener behövs för att tända en lampa när en dörr öppnas och släcka den igen när dörren stängs. Scenariot simuleras av en dörr-/fönstersensor och en väggplugg med en lampa i.

Dörr-/fönstersensor: Aeotec ZW120
Väggplugg: Fibaro wall plug

 1. Inkludera bägge produkterna.
 2. Gå till ”Automationer” och tryck på ”Skapa ny automation”.
 3. Namnge din scen.
 4. Under rubriken ”När…” välj följande:
 5. Välj den enhet som ska starta scenen (ZW120).
 6. Välj vilken typ enheten är (magnetkontakt).
 7. Välj vilket läge enheten ska vara i för att scenen ska startas (true).
 8. Under rubriken ”Kör…” välj följande:
 9. Under ”Välj ett kommando att lägga till” välj ”Kontrollera en enhet”
 10. En ny meny dyker upp.
 11. Välj enheten som ska styras av scenen (fgwp).
 12. Välj vilken typ av enhet den är (Mottagare på/av).
 13. Välj vilket läge enheten ska sättas i när scenen körs (tänd).
 14. Tryck på ”Spara automation”.

15. Gör på samma sätt en scen som släcker lampan när dörren stängs.