Så här skapas en enkel scen på Znet Lite V2 version 1.1.0.

Två scener behövs för att tända en lampa när en dörr öppnas och släcka den igen när dörren stängs. Scenariot simuleras av en dörr-/fönstersensor och en väggplugg med en lampa i.

Dörr-/fönstersensor: Aeotec ZW120
Väggplugg: Fibaro wall plug

  1. Inkludera bägge produkterna.

2. Gå till ”Trigga Händelser” och tryck på + vid ”Skapa ny händelse ”.

3. Namnge din scen.
4. Dra ikonen som motsvarar en händelse på en enhet till rutan under “Triggers”.
5. Välj den enhet som ska starta scenen (ZW120) och välj åtgärd (på).

6. Dra ikonen som motsvarar ändra status på en enhet till rutan under “Åtgärder”.

7. Välj den enhet som ska styras när scenen körs (fgwp) och välj åtgärd (på).

 

8. Gör på samma sätt en scen som släcker lampan när dörren stängs.

Under Avancerade inställningar är det möjligt att sänka det minsta repetitionsintervallet om du vill att scenen ska kunna köras oftare än var 30:e sekund.