Så här skapas en enkel scen på Vera Secure version 1.7.4002.

Två scener behövs för att tända en lampa när en dörr öppnas och släcka den igen när dörren stängs. Scenariot simuleras av en dörr-/fönstersensor och en väggplugg med en lampa i.

Dörr-/fönstersensor: Aeotec ZW120
Väggplugg: Fibaro wall plug

  1. Inkludera bägge produkterna.

2. Gå till ”Scenes” och tryck på ”Add scene”.

3. Välj den enhet som ska starta scenen (Door/Window Sensor G).

4. Välj när den ska starta scenen (”Whenever Door/Window Sensor G is opened whether is armed or disarmed”).

5. Tryck på ”Next step” eftersom vi inte vill ha fler villkor.

6. Välj vad som ska styras när scenen körs (fgwp).

 

7. Välj vilket läge den ska sättas i när scenen körs (on).

8. Tryck på ”Next step” eftersom vi inte vill lägga till någon fördröjning.

9. Namnge scenen. Ingenting annat behöver ändras här.

10. Scenen är klar.

11. Gör på samma sätt en scen som släcker lampan när dörren stängs.