Vid den ljusaste tiden på året kommer här en kort guide till hur du styr våra rullgardiner över 433MHz med RFXtrx433E och Vera UI7.

Observera

– Man behöver ladda in ny firmware i RFXtrx433 som är typ 2 som klarar av RollerTrol-koderna. Man kan då använda fjärrkontrollen till att lära in dessa koder.
– Man behöver en dator med Windows för att flasha om RFXtrx433. Det finns en guide för att göra det från OSX men det fungerar ej.
– Man kan endast använda upp, ner och stopp. Det går alltså inte att sätta % på hur långt de skall gå, som man kan på Z-wave-varianten. Möjligtvis kan man dödräkna hur många sekunder motorn skall gå men har man flera rullgardiner från samma så hamnar de lätt ur synk och kommer att stanna olika långt nere.
– BlindsT0 protokollet disablar alla andra mottagande protokoll när det är aktivt för RFXtrx.
– När man fått in rullgardinerna i Veran så behöver man flasha om igen till t.ex. Ext. eller Ext.2 beroende på vilka enheter man vill få signaler ifrån. I mitt fall då jag har en blandning av Nexa och Z-wave så fungerar Ext2 bra

Tack till Mats789 för dessa kommentarer! Nu vidare till guiden.

 1. Installera RFXtrx433 Type2 Firmware på RFXtrx433E via RFXflash. Hur du gör beskrivs i dokumentet RFXtrx User Guide.pdf. Alla filer och dokument hittar du på http://www.rfxcom.com/ under Downloads.
 2. Installera din RFXtrx på Vera enligt den här guiden http://www.automatiserar.se/guide-installera-rfxtrx433e-pa-ui7-veraplus/
 3. Gå in under inställningar på din RFXtrx i Vera. Lägg till en ”New device”
 4. Välj enligt nedan och fyll i ett valfritt namn samt id mellan 1 och 65535.
  Category: RollerTrol
  Device type: Window covering
  Device name:
  Id:
  Unit code: 0


  Exempel på tillfällig RFXtrx-enhet.

 5. Tryck på ”Create”.
 6. Tryck på fjärrkontrollen så att RFX:en kan fånga upp signalerna.
 7. Gå tillbaka till ”Devices” där två nya enheter nu bör ha dykt upp. Dels en som faktiskt kan styra din rullgardin och en som är den tillfälliga enheten du själv just skapade.Rullgardinsstyrning till vänster, temporär enhet till höger.
 8. Gå in på inställningar på din RFXtrx device igen.Tryck på ”Create”.
 9. Gå in på ”Managed devices”
 10. Där kan du nu ta bort din tillfälligt skapade enhet om du vill.