Koppla rörelsesensor till Raspberry Pi

PIR
Vi har en Scoreboard på m.nu som visar aktuellt orderläge. Här kan du läsa om hur vi gjort för att automatiskt starta webbläsare i helskärmsläge när vår Raspberry Pi startar.

Vi vill inte att skärmen ska stå på och dra el när vi inte är där, så vi har satt en Rörelsesensor direkt på GPIO-porten. Rörelsesensor drivs med 5V, men lämnar praktiskt nog 3,3V som utsignal, så utsignalen kan kopplas direkt till GPIO-pinne på vår Raspberry Pi.
GPIO
Så här kopplade vi:

  • 5V på GPIO-porten (pinne 2) kopplas till 5V på rörelsesensorn
  • GND (pin 6) kopplas till GND
  • Rörelsesensorns utsignal till GPIO1 (pin 12).

När rörelse detekteras är utsignalen hög i några sekunder.

Läsa från GPIO-porten

Vi använder mjukvaran WiringPi för att läsa från GPIO-porten. Wiring pi är installerat på din pi om du kör en ny version av Raspbian Jessie

När WiringPi är installerat kan man använda mjukvaran gpio för att interagera med GPIO-porten.

Exempel:

Som returnerar 1 om GPIO1 är hög och 0 om GPIO1 är låg. På WiringPi finns en bra översikt över vilka pinnar som är vilka, det är minst sagt rörigt

Slå på och av skärmen

Eftersom skärmen är ansluten via HDMI går det att skicka signaler via HDMI-kabeln för att stänga av och slå på skärmen.

Vi skapade ett litet script som löser detta på en mycket enkelt sätt:

Lägg sedan in följande i filen:

Gör filen körbar:

Nu går det enkelt via scriptet att slå på och av skärmen genom att köra screen.sh med on respektive off som parametrar

Helheten

Nu skapar vi ett script till som läser av GPIO-porten och tänder släcker skärmen med rörelsesensorn som insignal:

Innehåll:

 

 

Ett svar till Koppla rörelsesensor till Raspberry Pi

  • Lämna ett svar