Detta är en byggbeskrivning till produkten X-mas lights by m.nu.

OBS! Det finns en ny version av mjukvaran, se detta inlägg för mer information. Koden finns för nedladdning längre ner i inlägget.

1. Modifiera kretskortetX-Mas_b1

Börja med att ta bort banorna mellan  rad E och D i kolumn 3, 5 och 6. Enklast görs detta med att skrapa med spetsen på en kniv

2. Ta bort benen på ena sidan av knappen

Bänd ut benen på ena sidan av knappen och klipp sedan av dem så nära plasten som möjligt.

X-mas_b2X-mas_b3

 

3. Löd fast potentiometern och knappen

Potentiometern ska sitta i rad A hål 3-5, knappen i rad A hål 6 och 8X-mas_b4.

4. Skapa anslutning mellan A5 och A6

Böj benet på potentiometern som sitter i hål A 5 mot benet på knappen i hål A 6 och löd fast benet så det blir en brygga. Genom att göra detta kommer potentiometern och knappen att dela spänningsmatning

X-mas_b5

5. Kablar och motstånd

 • Anslut en kabel mellan D3 och D14
 • Anslut en kabel mellan B5 och B12
 • Anslut motståndet mellan C3 och C8 (riktningen spelar ingen roll)

 

6. Anslut kablarna från JST-kabeln:

 • Röd till hål A7
 • Grön till hål A9
 • Blå till hål A12
 • Svart till hål A14

7. Löd fast Arduinon

Det räcker att du löder fast den på sidan där komponenter och kablar sitter.

 

 

 

8. Dragavlastning kablar

Trä buntbandet genom hålet på kretskortet och fäst kablarna (dragavlastning så du inte drar sönder lödningarna)

9. Anslut batterieliminatoradaptern på ljusslingan

 

10. Programmera  Arduinon

OBS! Ha inga slingor anslutna till Arduinon när du programmerar den. Skyddsdioden på Arduinon kan överbelastas när det går mycket ström från USB-porten till slingorna.

Här är den nya källkoden som skall installeras på Arduinon för att det ska fungera (denna har två extra färglägen):

X-mas lights by m.nu - version 3 (2367 nedladdningar)

Den tidigare versionen, nummer 2, finns här:

X-Mas lights by m.nu - version 2 (2366 nedladdningar)

Version 2 har ett nytt ljusläge som vi valt att kalla “Snow glitter”. 🙂

Och här är den första, äldre varianten av koden:

X-Mas lights by m.nu - arduino sketch (2367 nedladdningar)

 

11. Använd din ljusslinga

OBS! Slingan ska alltid matas med batterieliminatorn via batterieliminatorkontakten. Om du driver slingan genom arduinon kan skyddsdioden på undersidan gå sönder.

Genom att trycka på knappen växlar du mellan de olika lägena:

 1.  10st vita pixlar “rinner” genom slingan
 2. Regnbågens alla färger rinner genom slingan
 3. Olika färger fyller hela slingan
 4. 5 vita pixlar rinner genom slingan – 5 röda pixlar rinner genom slingan.

Genom att vrida på den blå potentiometern ändrar du hastigheten på de olika lägena.

 

Och avslutningsvis, här är länk till källkoden igen:
X-mas lights by m.nu - version 3 (2367 nedladdningar)