Styra en 230V-fläkt genom relä med Arduino

Kod för att hämta temperaturdata från två temperatursensorer, avgöra om dessa uppfyller vissa villkor, och baserat på detta slå av eller på ett relä.

OBS! All installation som innefattar starkström/230V skall utföras av elektriker! I detta fall handlar det om reläet.

Det finns nu en ny version av detta inlägg som är mer detaljerat och välbeskrivet!

IMG_7161

Hårdvaran

Fjärrstyrning i all ära, men vad gör man om man vill ha en hyfsat simpel automatisk lösning för att styra exempelvis en lampa eller fläkt?

I mitt fall handlade det om min gamle far, vars verkstad är utrustad med en mindre 230v-fläkt. Denna suger ut luft i verkstaden och drar in ny luft från gästrumsvåningen ovanför. Tanken var att denna automatiskt skulle starta när temperaturen utomhus understiger den inomhus (inom rimliga gränser, såklart).

Jag bestämde mig för att en relativt billig (och lärorik) lösning vore att använda en Arduino tillsammans med två 1-Wire-temperatursensorer av modell DS18B20+. Ibland kan man vilja köra fläkten oberoende av sensorerna, så därför behövdes också en knapp med vilken man kan skifta läge mellan manuellt och automatiskt.

Sen har vi såklart reläet. Eftersom Arduino har en +5V-koppling kan vi använda HRM-S DC5V, som kan styras av denna. Dellistan så här långt:

https://www.m.nu/arduino-uno-r3-orginal-p-964.html

https://www.m.nu/temperatursensor-pa-kabel-ds18b20-p-44.html

https://www.m.nu/rela-hrms-dc5v-inklusive-sockel-p-153.html

https://www.m.nu/tactile-switch-buttons-12mm-square-6mm-tall-x-10-pack-p-702.html

Utöver dessa delar behövs också några smådelar. Till att börja med innehåller reläets base (brytaren, kan man säga) en spole, som bildar ett magnetfält när ström förs igenom den. När strömmen bryts kollapsar magnetfältet tillbaka in i spolen vilket kan bilda en ”spänningsspik” mångdubbelt större än den ursprungliga spänningen. Detta är såklart ganska tråkigt om det sker i en krets som normalt sett tycker om 5V, men då har någon fiffig ingenjör kommit fram till att man kan sätta en diod parallellt med spolen för att motverka dessa spikar och rädda kretsarna. Diod: https://www.m.nu/1n4001-diode-10-pack-p-853.html

Sen behövs också några motstånd. Till knappen behövs ett s.k. ”pull-down”-motstånd, vilket sätter knappens utdata till ”0” så länge knappen inte är intryckt. Temperatursensorerna, som vi kör i ett 1-Wire-nät, kan köras i parasitläge vilket är smidigt. Då ansluts ben 1 och 3 på temperatursensorn till Ground, medan ben 2 ansluts till +5V genom ett motstånd. Ben 2 ansluts också till en digitalport på Arduinon, som kommer samla in sensordatan därifrån. Vi säljer ett paket med alla nödvändiga motstånd (och fler därtill!): https://www.m.nu/kit-med-motstand-metallfilm-025w-1-30-varden-20-av-varje-600-motstand-totalt-p-925.html

Reläet är som tidigare nämnt anslutet till +5V. Den porten har högre Ampere än digitalportarna. Hur gör man då för att slå av och på reläet? Jo, man använder en transistor: https://www.m.nu/npn-bipolar-transistors-pn2222-10-pack-p-852.html för att öppna och sluta kretsen.

+5V som kommer från reläet ska alltså gå in i transistorns Collector, ”insamlare”, och Emitter, ”sändare”, kopplas till Arduinons Ground. Sedan styrs dess Base med en av Arduinons digitalportar. När porten är satt till LOW/0 är anslutningen bruten, och reläet är avstängt. När porten sätts till HIGH/1 aktiveras reläet och startar fläkten.

Här är ett litet fint Paint-diagram över hur allt ska vara anslutet (knappen exkluderad, ska fixa ett finare diagram):

fläktstyrning

Arduino-koden

När vi nu har alla delar och har anslutit allt rätt, måste vi programmera Arduinon för att göra det vi vill. Arduinon använder ett relativt simpelt språk som påminner om C, och det finns många färdiga kodbibliotek för olika tillämpningar. I vårt fall kommer vi använda oss av två kodbibliotek, för 1-Wire respektive DS18B20. Dessa måste installeras i Arduino IDE:n innan man kan kompilera koden.

Denna första version av koden ska egentligen modifieras, då den i nuläget har tre olika lägen (av, på, automatisk). Av-läget behövs inte, då det finns en separat brytare för fläkten. Men eftersom jag inte vet vad andra kan tänkas ha för nytta av koden bjuder jag på det läget också!

Kan kort nämna lite om hur koden är uppbyggd. Eftersom multitasking tydligen är bökigt på Arduino, tittar jag på den inbyggda millisekunds-räknarens värde för att avgöra när en viss syssla ska utföras. Sen kan man definiera intervall för de olika uppgifterna och jämföra ”senast uppgiften gjordes” minus ”nuvarande tid” >= ”intervall”.  Har försökt kommentera väl och ställa upp saker så det är lätt att avläsa vad som görs var. De tre tillstånden är tydligt markerade.

OBS! Notera att jag hårdkodat 1-Wire-adresserna till de sensorer jag använde (med DeviceAddress-objekt). För att använda koden måste man ansluta två sensorer och använda denna (eller någon motsvarande) applikation för att hämta in adresserna med hjälp av Arduinon, och lägga in de nya värdena istället. Nu till koden (nedladdningsbar källkodsfil finns längst ner):

 

Att stoppa in koden här känns som ett dåligt alternativ då formateringen blev en aning kass och det är mycket kod. Kanske gör det senare när jag får det att se rätt ut.

Slutresultatet

Jag är nybörjare på att löda, och hade fel lödtenn, så ha överseende med att det ser bedrövligt ut 🙂

Ett problem uppdagades när allt var anslutet. Systemet verkade låsa sig efter en godtycklig tidsperiod, och det var svårt att felsöka. Då vi råkade ansluta en trafo med 12V växelström ut (vi visste inte ens att det fanns sådana), funderar vi på om det kan ha pajat Arduinon. Ska testa med en ny i Oktober, så uppdaterar inlägget med ny info då!

Här är hur som helst några bilder på underverket:

IMG_7160
Knappen. Röd tråd går till +5V, Svart tråd med pull-down-motstånd går till Ground och den blå kabeln går till Arduinons digitalingång som registrerar knapptryck. Även temperatursensorerna syns i bild, där den orange:a kabeln går till Arduinon och de andra kablarna har samma funktion som på knappen.
IMG_7229
Temperatursensorn som sitter på utsidan. Denna är den vattentäta varianten, för säkerhets skull. Båda sensorerna är anslutna på samma ingång till Arduinon.

Och så källkodsfilen för nedladdning:

Arduino fan control (858 nedladdningar)

4 svar till Styra en 230V-fläkt genom relä med Arduino

  • skulle va intressant att få ett lite mer uppdaterat elschema

  • Comments are closed.