De produkter och de kablar vi kontakterar på m.nu har samtliga denna kontaktering och färg på kablarna. (Undantaget OW-SERVER-ENET/WIFI och HA7Net, båda från Embedded data systemes)

Håll  kontakten med flärpen nedåt och kabeln mot dig. Pinnarna är då numrerade 1-6(8), vänster till höger.

1wire-nät med rj12-kontakt

För saker skickade före 2/4 2008  – se längre ner på denna sida.

OW-SERVER-ENET/WIFI och HA7Net har spänningsmatningen på pinne 6 och pinne 2 är ej ansluten, datajord och spänningsjorden är delad på dessa produkter.

Kontaktering 1wire

LED-pulsdetektor

LED-pulsdetektor

1wire-produkter med RJ45-kontakt

1-wire_kontaktering_rj45

1wire-produkter levererade till och med den 2/4 2008

Kontakt som sitter på sensorkabel

1-wire_kontaktering_rj11_sensor

 

Kontakt 2 som sitter på ev förlängningskabel (kontakt 1 är kontakterad enligt ovan)

1-wire_kontaktering_rj11_adapter