Vissa inbyggnadsbrytare säger redan i specifikationen att man inte får koppla annat än rent resistiva laster till dem. Andra är ok med laster av andra typer, men då begränsas maxeffekten. I det här inlägget fokuserar vi på dubbelbrytare eftersom det är de som i högst grad är drabbade av begränsningarna.

Vad är en rent resistiv last?

En rent resistiv last omvandlar, kortfattat, spänning till värme. Det är en typ av last som inte ger upphov till fasförskjutning. Det vill säga spänning och ström ligger i fas. Typiska laster som är rent resistiva är glödlampor och värmeelement.

Ska man vara lite petig har egentligen alla övriga typer av laster en kombination av resistiva och kapacitiva eller induktiva komponenter. Den kapacitiva respektive induktiva delen av lasten ger upphov till en fasförskjutning.

I vissa fall anger tillverkare information om fasförskjutningens storlek och riktning på apparatens märkplåt (till exempel tvättmaskin), så att det blir enklare att kontrollera.

Vad är en kapacitiv last?

En last som ger upphov till en negativ fasförskjutning – strömmen kommer före spänningen. Typiska kapacitiva laster är till exempel elektroniska transformatorer och kondensatorer.

Observera att eftersom vissa transformatorer räknas hit, räknas även de LED-lampor, halogenlampor och lysrör som har den typen av transformator hit.

Vad är en induktiv last?

En induktiv last ger upphov till en positiv fasförskjutning, det vill säga, strömmen kommer efter spänningen. Det mest typiska exemplet på induktiv last är elmotor och därför räknas alla produkter som använder en elmotor som induktiv last. Även lysrör med magnetisk reaktor (drossel) samt konventionellt konstruerade transformatorer räknas hit.

Tänk på att om din LED-lampa eller halogenlampa har den typen av transformator räknas den också som en induktiv last.

Lysrör är extra luriga och kan ha antingen en dominerande kapacitiv eller induktiv last beroende på konstruktionen. Störst problem är det med klassiska lysrör som kan dra en extremt stor startström vilken får reläerna att svetsa fast.

Vad gäller för olika inbyggnadsprodukter?

Dubbelbrytare är mer känsliga än enkelbrytare då de har lägre kapacitet per kanal. Det här gäller för de olika varianter för Z-wave vi säljer för tillfället:

  • Fibaro FGS-223: Anslut inte laster av andra typer än rent resistiva!
  • Qubino Flush 2 relays: Vid laster av annan typ än rent resistiv, håll koll på värdet av cos φ och anslut, om nödvändigt, lägre last än den specificerade. Max ström för cos φ=0,4 är 2A vid 250VAC, 3A vid 24VDC.
  • Aeotec Dual Nano Switch: max 5A/kanal resistiv last. Saknar uppgifter för andra typer av laster.

Våra rekommendationer

Följ alltid tillverkarens rekommendationer i respektive manual.

Om du har ett dubbelrelä som tillåter annan last än rent resistiv är våra rekommendationer för säkerhetsmarginal som följer:

  • Lysrör: anslut max 10% av brytarens rekommenderade maxlast
  • LED: anslut max 50% av brytarens rekommenderade maxlast

En alternativ lösning om du vill ansluta en hög last av krånglig typ är att göra det via en kontaktor. Läs mer om hur i det här blogginlägget.

Det här är inget enkelt ämne. Skriv en kommentar om du vet mer än vi och tycker att vi borde komplettera eller ändra något i texten!