En ständigt återkommande fråga på vår support är hur man gör för att styra laster som går på 3 faser samt hur man gör för att styra höga laster. Vi går i detta blogginlägg igenom hur du kan göra för att styra dessa laster.

VARNING – installation ska ske av behörig elektriker.

Använda en kontaktor för att slå på/av 3 faser eller höga laster

För att styra 3 faser parallellt eller höga laster på en fas behöver du använda en kontaktor. Kontaktorn styr du sedan via en Z-Wavebrytare.

För att slå på/av 3 faser rekommenderas följande kontaktor som klarar 25A per fas:
Kontaktor 230V 25A 4S (4-polig) – Siemens
Observera att en kontaktor alltid bryter faserna som är kopplade över den parallellt, det går inte att styra en enskild fas som är ansluten till en kontaktor.

För att slå på/av stora laster som drivs med en fas rekommenderar vi följande kontaktor som klarar 32A:
IKA232-20 230V/32A Contactor

För att styra höga enfas-laster kan du även använda Aeotecs Heavy Duty Switch som klarar enfaslaster på 40A och som har Z-Wave inbyggt. Den går dock inte att installera på DIN-skena.

För att styra kontaktorn finns det två alternativ:

2. Qubinos Din Dimmer som du konfigurerar om för att fungera som en brytare genom att först ändra parameter 5 till 1 för att sedan exkludera dimmern och inkludera den igen.