Konfigurering av ändlägen tubmotor som styrs via Z-Wave

Det går att konfigurera ändlägen på två sätt, antingen genom kontrollern, eller helt manuellt.

Börja med att montera adaptrarna och gardinen, enklast är att du följer vår guide.

Det går att konfigurera ändlägen på två sätt, antingen genom kontrollern, eller helt manuellt. 

Oavsett sätt:

 • Om du har flera gardiner konfigureras de alltid separat och ansluts efter konfigurering parallellt till din Shutter DC.Shutter_cables
 • Anslut lågspänningskabeln till batterieliminatorkontakten. Sidan med svart streck ansluts till minus på kontakten.
 • Anslut andra änden av kabeln till din Shutter DC. sidan med svart streck ansluts till minus.
 • Koppla in batterieliminatorn och sätt din kontroller i inkluderingsläge
 • Håll in inkluderingsknappen på Shutter DC i 2-3 sekunder.

 

 

Konfigurering via kontroller:

Knapp för att sätta motorn i konfigureringsläge

Använder du Telldus ZNet V1/V2 måste ändlägena ställas enligt den manuella rutinen, detta då shuttern dyker upp som en dimmer i ZNet och inte har någon stoppknapp i interfacet.

Om det strular med att ställa ändlägen via kontrollern ska den manuella rutinen användas i stället.

Anslut kablarna till motorn på Q1 och Q2. Tryck på upp/ner i din kontroller, om gardinen går åt fel håll byter du plats på kablarna till motorn.

Konfigurering via kontroller och moturs avrullning
 1. Tryck på ner i kontrollern och sedan stop/paus när motorn har gått minst 10 sekunder (Så får du tid att genomföra steg 2 – om gardinen stannar nära översta läget kan du lossa gardinen från fästena och manuellt rulla av gardinen och sedan återmontera gardinen när den är avrullad en bit. )
 2. Tryck på upp i kontrollern och tryck på knappen på motorn (motsatt sida där kabeln går in) med ett gem eller liknande motorn tills den piper och stannar.
 3. Tryck på upp och sedan stop när gardinen når önskat ändläge. Tryck på upp igen och gardinen rycker till lite för att markera att ändläget är sparat.
 4. Tryck på ner i din kontroller och sedan på stop/paus när gardinen når önskat nedre ändläge. Tryck ner igen och gardinen rycker till för att markera att ändläget är sparat.
 5. Tryck på uppåt och motorn piper för att markera att inställningarna har sparats och rullas sedan upp till önskat övre läge.
  [collapse]
Konfigurering via kontroller och medurs avrullning

 1. Tryck på ner i kontrollern och tryck på knappen på motorn (motsatt sida där kabeln går in) med ett gem eller liknande tills den piper och stannar.
 2. Tryck på ner och sedan stop när gardinen når önskat ändläge. Tryck sedan på ner igen och gardinen rycker till lite för att markera att ändläget är sparat.
 3. Tryck på upp i din kontroller och sedan på stop/paus följt av upp igen när gardinen når önskat övre ändläge. Gardinen rycker till för att markera att ändläget är sparat.
 4. Tryck på nedåt och motorn piper för att markera att inställningarna har sparats och rullas sedan av till önskat läge och stannar automatiskt.

[collapse]

Vid problem är det oftast ändlägena som ligger för nära varandra så Shutter DC slår i från innan inställningsläget hinner aktiveras. Du kan då sätta parameter 74 (2byte dec) till 10000 för att stänga av ändlägesdetekteringen för att kunna aktivera inställningsläget. Så snart inställningsläget är aktiverat måste du sätta parameter 74 till 0, annars kommer du inte att kunna fullfölja konfigureringen.

Manuell konfigurering av ändlägen i motorn

Om något strular vid kalibrering via kontrollern kan ändlägena konfigureras genom att ansluta motorn direkt till batterieliminatorkontakten. När du ska byta riktning byter du plats på kablarna i batterieliminatorkontakten.

Konfigurering av ändlägen vid moturs nedrullning (Standard)
 1. Spänningssätt gardinen och se till att den går uppåt (Går den nedåt byter du plats på kablarna till motorn). Tryck med ett gem/en tunn mejsel i det lilla hålet på motorn på motsatt sida där kabeln går in i motorn. Efter 6 sekunder piper motorn och du slutar då att trycka.
 2. Bryt strömmen till motorn och anslut den igen. När gardinen är upprullad så långt du vill ha den i upprullat läge bryter du strömmen och ansluter den igen.
 3. Bryt strömmen och byt plats på kablarna till motorn. När du ansluter strömmen kommer motorn att pipa och börja rulla nedåt.
 4. När gardinen når önskat läget för max nedrullning bryter du strömmen och ansluter den sedan igen.
 5. Bryt strömmen och byt plats på kablarna igen. Motorn piper tre gånger  som bekräftelse på att ändlägen är konfigurerade.
 6. Om du inte är nöjd med konfigurationen av ändlägen börjar du om.

[collapse]
Konfigurering av ändlägen vid medurs nedrullning

 1. Spänningssätt gardinen och se till att den går nedåt (Går den uppåt byter du plats på kablarna till motorn). Tryck med ett gem/en tunn mejsel i det lilla hålet på motorn på motsatt sida där kabeln går in i motorn. Efter 6 sekunder piper motorn och du slutar då att trycka.
 2. Bryt strömmen till motorn och anslut den igen. När gardinen når önskat läge för max nedrullning bryter du strömmen och ansluter den igen.
 3. Bryt strömmen och byt plats på kablarna till motorn. När du ansluter strömmen kommer motorn att pipa och börja rulla uppåt.
 4. När gardinen når önskat läget för helt upprullat läge bryter du strömmen och ansluter den sedan igen.
 5. Bryt strömmen och byt plats på kablarna igen. Motorn piper tre gånger som bekräftelse på att ändlägen är konfigurerade.
 6. Om du inte är nöjd med konfigurationen av ändlägen börjar du om.
 7. [collapse]

Autokalibrering av Shutter DC

Shutter DC-modulen har autokalibreringsfunktion där Shutter DC-modulen lär sig hur lång tid det tar att nå de inställda ändlägena. När autokalibreringen är genomförd går det att ställa hur mycket gardinerna ska vara öppna/stängda i procent eller med slider-reglage.
Det går bra att ha flera gardiner anslutna vid kalibreringen, shuttern kommer att lära sig den gardin som är längst.

 1. Sätt parameter 78 i Shutter DC till 1 för att Shutter DC ska lära sig ändlägena. Gardinen kommer nu att åka upp/ner/upp.
 2. Sätt Parameter 78 i Shutter DC till 0.

 

Klart!

Nu kan du ställa hur mycket du vill att gardinen ska vara öppen med slider-reglaget!

 

3 svar till Konfigurering av ändlägen tubmotor som styrs via Z-Wave

 • Efter att försökt läääänge att kalibrera via kontrollern gav jag upp och gjorde med i två steg, först motorn via en switch och sen kontrollern när väl motorns ändlägen var satta. Då gick det direkt.
  Så det är mitt tips!

 • Jag har haft lite problem med min ena motor, det har inte riktigt framgått av den här guiden hur gardinen är monterad när den har medurs respektive moturs avrullning. Eftersom att medurs blir moturs beroende på perspektiv… Men nu tror jag att jag har kommit på att Medurs innebär att motorn är monterad på höger sida av gardinen och avrullning sker mot väggen så att säga…. ?

 • Kommentera