Börja med att montera adaptrarna och gardinen, enklast är att du följer vår guide.

Det går att konfigurera ändlägen på två sätt, antingen genom styrenheten, eller helt manuellt. 

Oavsett sätt:

 • Om du har flera gardiner konfigureras de alltid separat och ansluts efter konfigurering parallellt till din Shutter DC.Shutter_cables
 • Anslut lågspänningskabeln till batterieliminatorkontakten. Sidan med svart streck ansluts till minus på kontakten.
 • Anslut andra änden av kabeln till din Shutter DC. sidan med svart streck ansluts till minus.
 • Koppla in batterieliminatorn och sätt din styrenhet i inkluderingsläge
 • Håll in inkluderingsknappen på Shutter DC i 2-3 sekunder.

Konfigurering via styrenhet:

Knapp för att sätta motorn i konfigureringsläge

Använder du Telldus ZNet V1/V2 måste ändlägena ställas enligt den manuella rutinen, detta då shuttern dyker upp som en dimmer i ZNet och inte har någon stoppknapp i interfacet.

Om det strular med att ställa ändlägen via styrenheten ska den manuella rutinen användas i stället.

Anslut kablarna till motorn på Q1 och Q2. Tryck på upp/ner i din kontroller, om gardinen går åt fel håll byter du plats på kablarna till motorn.

 1. Tryck på ner i styrenheten och sedan stop/paus när motorn har gått minst 10 sekunder (Så får du tid att genomföra steg 2.)
 2. Tryck på upp i styrenheten och tryck på knappen på motorn (motsatt sida där kabeln går in) med ett gem eller liknande motorn tills den piper och stannar.
 3. Tryck på ner i din styrenhet och sedan på stop/paus när gardinen når önskat nedre ändläge. Tryck ner igen och gardinen rycker till för att markera att ändläget är sparat.
 4. Tryck på upp (motorn piper 4 gånger) och sedan på stop/paus när gardinen når önskat ändläge. Tryck på upp igen och gardinen rycker till lite för att markera att ändläget är sparat.
 5. Tryck på ner och motorn piper för att markera att inställningarna har sparats och rullas sedan ner till önskat nedre ändläge.
 6. Om du inte är nöjd med konfigurationen av ändlägen börjar du om.

Vid problem är det oftast ändlägena som ligger för nära varandra så Shutter DC slår ifrån innan inställningsläget hinner aktiveras. Du kan då sätta parameter 74 (2byte dec) till 10000 för att stänga av ändlägesdetekteringen för att kunna aktivera inställningsläget. Så snart inställningsläget är aktiverat måste du sätta parameter 74 till 0, annars kommer du inte att kunna fullfölja konfigureringen.

Vi har även gjort ett kort klipp där man ser hur detta går till i Fibaro Home Center 2: Sätta ändlägen i Fibaro Home Center 2

Manuell konfigurering av ändlägen i motorn

Om något strular vid kalibrering via styrenheten kan ändlägena konfigureras genom att ansluta motorn direkt till batterieliminatorkontakten. När du ska byta riktning byter du plats på kablarna i batterieliminatorkontakten.

 1. Spänningssätt gardinen och se till att den går nedåt (Går den uppåt byter du plats på kablarna till motorn). Tryck med ett gem/en tunn mejsel i det lilla hålet på motorn på motsatt sida där kabeln går in i motorn. Efter 6 sekunder piper motorn och du slutar då att trycka.
 2. Bryt strömmen till motorn och anslut den igen. När gardinen når önskat nedre ändläge bryter du strömmen och ansluter den igen. Gardinen rycker till lite för att markera att ändläget är sparat.
 3. Bryt strömmen och byt plats på kablarna till motorn. När du ansluter strömmen kommer motorn att pipa och börja rulla uppåt.
 4. När gardinen når önskat övre ändläge bryter du strömmen och ansluter den sedan igen. Gardinen rycker till lite för att markera att ändläget är sparat.
 5. Bryt strömmen och byt plats på kablarna Motorn piper tre gånger som bekräftelse på att ändlägen är konfigurerade och rullar sedan till det nedre ändläget.
 6. Om du inte är nöjd med konfigurationen av ändlägen börjar du om.

Autokalibrering av Shutter DC

Shutter DC-modulen har autokalibreringsfunktion där Shutter DC-modulen lär sig hur lång tid det tar att nå de inställda ändlägena. När autokalibreringen är genomförd går det att ställa hur mycket gardinerna ska vara öppna/stängda i procent eller med slider-reglage.
Det går inte att ha flera gardiner anslutna vid kalibreringen, utan anslut bara den längsta. Koppla därefter in de övriga.

 1. Sätt parameter 78 i Shutter DC till 1 för att Shutter DC ska lära sig ändlägena. Gardinen kommer nu att åka upp/ner/upp.
 2. Sätt Parameter 78 i Shutter DC till 0.

Klart!

Nu kan du ställa hur mycket du vill att gardinen ska vara öppen med slider-reglaget!