Ansluta batterieliminatorn

Börja med att ansluta batterieliminatorn till motorn via den medföljande adaptern. Kabeln från motorn som är märkt med ett streck är normalt minus. Om du inte får motorn att fungera byter du plats på kablarna.

Koppla ihop fjärrkontroll med motor

Tryck in knappen på motorn med ett gem eller liknande i tre sekunder varpå motorn börjar pipa. Sluta tryck på knappen.

Håll in Confirm-knappen (C) på fjärrkontrollen tills motorn börjar pipa.

Ställa in ändlägen:

  1. Tryck på limit-knappen på fjärrkontrollen i 6 sekunder och släpp den när motorn har pipit tre gånger
  2. Tryck på nedåt på fjärren varpå motorn börjar rulla ner gardinen
  3. När du är nära önskat läge trycker du på stop och justerar sedan önskat läge upp/ner med knapparna på fjärren.
  4. När önskat läge är nått trycker du på confirm varpå motorn piper tre gånger.
  5. Tryck på upp fjärren varpå gardinen börjar gå upp
  6. När du är nära önskat läget trycker du på stop och justerar sedan önskat läge med upp/ner på fjärren.
  7. När du är nöjd trycker du på Confirm (C).

Byta riktning på motor

Om motorn går upp när du trycker på ner och vice versa ändrar du riktning så här:

  1. Håll in limit utan att släppa knappen
  2. Tryck sedan samtidigt på stop.
  3. Efter några sekunder piper motorn tre gånger och motorn har nu ändrat riktning.

Fabriksåterställning av motor

Håll in knappen på motorn i minst 20 sekunder