Tyvärr går det inte att använda en traditionell vriddimmer (eller någon osmart dimmer generellt) tillsammans med en smart Z-Wave- eller 433MHz-dimmer.

Detta gäller utan undantag – det går helt enkelt inte att styra en dimmer med en annan dimmer.

Den gamla dimmern monteras bort och ersätts med en vanlig väggbrytare där en impulsfjäder monteras. Du håller sedan in knappen för att dimra upp/ner.

Generellt fungerar smarta dimrar så att dubbeltryck slår på fullt ljus och enkeltryck slår på senast inställda dimmervärde. Är dimmern på och du trycker en gång på knappen stängs dimmern av.