Normalt räcker batterier i batteridrivna Z-waveprodukter 12-24 månader. Det finns dock ett par saker som påverkar batteritiden.

Värt att veta är även att den batteristatus som syns i controllern inte är exakt. Vissa produkter och controllers rapporterar batteristatus i stora steg i kombination med att produktens mätning av batterinivå inte heller är exakt. Det är fullt normalt att batterinivå rapporteras som till exempel 75% på ett nytt batteri.

Saker som påverkar batteritiden negativt

Wake up intervall

Wake upp intervall styr hur ofta sensorn regelbundet ska skicka information till controllern. Behöver normalt inte ändras. De flesta sensorerna har parametrar som styr vid vilka förändringar av mätvärden som ska generera rapport till controllern. (“rapportera temperatur vid större förändring än 0,5 grader”). Genom att justera denna typ av parameter kan du spara mycket energi då du får uppdateringar när det behövs i stället för med regelbundenhet. Det kostar mycket mer energi för sensorn att kommunicera via Z-Wave än att bara mäta till exempel temperatur och bestämma om det ska skickas information via Z-wave eller inte.

Placering

Om sensorn sitter långt från controllern eller spänningsmatad nod (som förstärker signalen) går det åt mer energi och batteriet kommer att ta slut fortare.

Z-Wave+

Z-wave+-sensorer har bättre räckvidd och Z-wave+chippet drar även mindre energi. För att Z-Wave+ ska fungera behöver alla produkter med fast spänningsmatning i nätverket stödja Z-Wave+. Läs mer om Z-wave+ här.

Tar batteriet slut fortare än förväntat är några vanliga felkällor:

mindre 4 veckor:

Sannolik felkälla: Produkten tillåts inte gå ner i sleepmode alls.
Lösning: Exkludera den och inkludera den igen. Se till att du är nära controllern vid inkluderingen.

4-8 veckor:

Sannolik felkälla: Associationer med andra produkter fungerar inte som de ska. Om du associerat din sensor eller fjärrkontroll med en brytare och sedan tar bort brytaren kommer produkten under ca 8 sekunder försöka skicka signaler till den borttagna produkten varje gång associationen triggas. Detta kostar mycket energi jämfört med en korrekt association där kommunikationen är aktiv i millisekunder.
Lösning: Korrigera associationen eller exkludera och inkludera produkten igen.

Kortare än förväntat men längre än 8 veckor

Kort wake up intervall eller dålig kontakt med nätverket. Se över inställningar och placering. Exkludera och inkludera eventuellt produkten igen.