Vi använde den här RFID/NFC-taggen och caddade en enkel ring som vi skrev ut på 3d-skrivare.

CAD-beskrivning:

Rita en cirkel med diametern innerdiameter. Rita ytterligare en cirkel utgående från samma centrum med storlek innerdiameter+ringtjocklek.

Rita även två hjälpcirklar med innerdiameter+1mm och innerdiameter+1,5mm.

Rita två hjälplinjer utgående från cirklarnas centrum med vinkeln 110º mellan sig. Detta ger ett utrymme för taggen som är ca 1,5mm brett och drygt 17mm långt.

Extrudera hela ringen ringhöjd mm. Extrudera utrymmet för taggen 7mm tillbaka.

Vi lade även till en fillet på 0,9mm både uppe och nere på insidan av ringen för att den ska bli lite bekvämare.

Vi använde måtten:

  • innerdiameter 17-20,5mm
  • ringtjocklek 3,5mm
  • ringhöjd 8mm

Utskrift:

Ringarnas mått ändras med 3D-utskriften. Så var beredd på att den utskrivna ringen blir mindre än skissen. Vi skrev ut med PLA och våra ringar blev ca 0,4mm mindre i diameter. Har du inte tillgång till 3D-skrivare kan du kolla med ett lokalt makerspace eller köpa en ring av oss här.

Montering:

Stoppa ner taggen med den svarta cirkeln utåt.

Programmering:

Ladda hem en app, till exempel NFC Tools för Android, för att skriva till taggen.