Dekorera en tröja, keps eller väska. Helst något som inte behöver tvättas. Det går att tvätta även den sydda elektroniken (OBS ej batteriet!) försiktigt för hand, men den håller bättre om den slipper det.

 

Utrustning:

      

Gör så här:

Testa en prototypkoppling först:

 • Sätt brytaren på batterihållaren i läge OFF.
 • Anslut en svart kabel från – på batterihållaren till – på LilyTwinkle.
 • Anslut en röd kabel från + på batterihållaren till + på LilyTwinkle.
 • Anslut ytterligare en svart kabel från – på LilyTwinkle till – på den lysdiod du vill testa.

 • Anslut en kabel av någon annan färg (till exempel blå) från valfri utgång på LilyTwinkle  till + på lysdioden.
 • Stoppa i batteriet i batterihållaren (+ på batteriet ska vara uppåt).
 • Sätt switchen på batterihållaren till ON.
 • Njut av den blinkande dioden! Observera att den inte kommer lysa hela tiden utan långsamt tändas och släckas.
 • Testa så många dioder du vill (en i taget) för att planera hur din krets ska se ut.

 

Planera kretsen:

Bryt isär dioderna med till exempel en tång.

Placera ut alla delarna på tyget.

Rita en skiss. Tänk på att inga ledare får korsa varandra. Det går utmärkt att använda sömmen som ett dekorativt inslag, så det är inte nödvändigt att sy kortaste vägen. 🙂 Från batterihållaren kopplas + till + på styrkretsen (LilyTwinkle). På samma sätt kopplas – från batterihållaren till – på styrkretsen.

Därifrån ska – gå vidare till – på alla dioderna. Vi valde att dra den här ledningen på utsidan av kretsen. Markera på tyget var kretsarna ska sitta.

Det finns fyra möjligheter att styra dioderna (fyra utgångar på LilyTwinkle). Antingen nöjer man sig med 1-4 dioder eller också kopplar man flera på samma utgång, i serie.

I exemplet har vi använt alla sju dioderna.

 • Till utgång 0 har vi kopplat vit och rosa.
 • Till utgång 1 röd och gul.
 • Till utgång 2 grön och blå.
 • Till utgång 3 den sista vita.

I det här fallet kommer alltså den röda och gula att tändas tillsammans, liksom den gröna och blå, precis som en ena vita och den rosa. En vit tänds ensam.

Dags att sy:

 • Fäst tråden på undersidan av tyget till exempel genom att slå en knut. Börja med exempelvis jordledningen. Sy några extra varv i LilyTwinklens anslutning så den säkert får kontakt. Sy därefter med förstygn till den första dioden. Sy några varv i diodens -ingång och sy vidare mot nästa diod. När alla dioderna fått jordmatning fäster du tråden på tygets baksida.

 • Sy övriga ledare på samma sätt.

 • Ledarna får inte korsa varandra eller ha kontakt – då blir det kortslutning och dioderna kommer inte lysa.
 • Det är viktigt att sy några varv extra runt anslutningspunkterna för att det säkert ska bli kontakt.
 • Sy fast batterihållaren med vanlig sytråd i underlaget. Använd några de oanvända anslutningarna.

 

Tips:

 • Klipp tråden med något annat än den finaste sysaxen – det är metalltråd.
 • Klipp av ungefär så lång bit som behövs till just den slinga som ska sys. Tråden slits snabbt och fransas lätt upp för varje gång den dras genom tyget.
 • Om något behöver repas upp är det bättre att ta ny tråd än försöka återanvända den.
 • Testa ofta så blir det lättare att felsöka. Sy till exempel en anslutning och testa resten med kablar. Funkar det fortfarande? Fortsätt sy.

 

Felsökning:

 • Har tråden fransats upp någonstans så att något får kontakt som inte borde ha det?
  • Klipp bort lösa småtrådar och limma eventuellt sömmen med textillim. Se nedan.
 • Är kretsen glapp? Det vill säga funkar den ibland och om du böjer på tyget?
  • Du kan behöva fästa komponenterna ytterligare med sytråd för att de ska sitta stilla och kanske sy lite extra runt paddarna (anslutningspunkterna på komponenterna) med ledande tråd.

 

Fortsättning:

För att ytterligare förbättra hållbarheten kan det vara bra att limma sömmen med textillim efter att projektet är klart. Dels skyddar det ledningarna som annars är helt oskyddade för väder och vind och dels hindrar det att de fransas upp och får kontakt med varandra där de inte borde. Eventuella knutar vill gärna knyta upp sig, så i synnerhet dem kan det vara idé att limma med textillim eller måla med ofärgat nagellack när projektet är klart.

Ett mer avancerat projekt där dioder kan programmeras att lysa på flera sätt finns beskrivet här.