Viktig information

På elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om vad du som privatperson får göra själv i din elinstallation.

Observera att bilderna i inlägget är rent schematiska. Inkoppling måste alltid göras enligt den medföljande manualen.

Traditionell inkoppling av taklampa

Bakgrund

För att en lampa ska lysa behövs fas och neutralledare. Förenklat kan man säga att kretsen sluts genom att strömmen går via fasen, över lampan och sedan ner i neutralledaren (som ibland även kallas nolla).

De allra flesta vill dock inte att lampan ska lysa hela tiden, så på fastråden sätts då en strömbrytare/väggbrytare som kan bryta fasen.

Till en vanlig strömbrytare som styr en tak- eller fönsterlampa går det därför normalt två kablar – en fastråd in i brytaren och en tändtråd ut ur den. Tändtråden är den kabel som går upp till lampan. Någon neutralledare behövs inte vid

Inkoppling av Z-Wavedimmer/brytare med nolla

väggbrytaren vid denna typ av installation eftersom den finns vid lampan.

Ett specialfall är när det sitter ett eluttag vid golvet under strömbrytaren – då går det ofta en neutralledare genom dosan bakom lampknappen. Här är det möjligt för en behörig installatör att koppla in brytare/dimmer på neutralledaren (det vill säga – nollan är framdragen).

Z-wavedimmer utan nolla?

En Z-wavedimmer måste alltid ha tillgång till en liten ström för att vara aktiv på Z-wavenätverket och för att kunna svara på

Inkoppling av Z-wavedimmer utan nolla

kommandon.

Det finns två Z-wavedimrar som fungerar utan att direkt anslutas till en nolla; FGD-212 och ZW111. Strömmen som krävs för att driva dimrarna går då via tändtråden över lampan och en liten ström flyter genom kretsen även när lampan är släckt.

Om lampan har lågt watt-tal kan den lilla strömmen som dimmern kräver göra att lampan lite nu och då blinkar till, eller så lyser lampan svagt hela tiden. Detta problem kan lösas genom att sätta en bypassmodul (för FGD-212 och för ZW111) parallellt med lampan. Bypassmodulen har lägre resistans än lampan och den lilla strömmen som dimmern alltid måste ha går då via bypassmodulen i stället för via lampan.

Alla övriga Z-wave-dimrar i vårt sortiment måste anslutas till neutralledare.

Z-wavebrytare utan nolla?

Till skillnad från en dimmer, kräver en brytare avsevärt mycket mer ström för fungera – och då framförallt att slå på reläet. Så att låta ström gå genom lampan eller en bypassmodul fungerar inte. För att en Z-wavebrytare ska fungera måste den därför anslutas direkt till fas- och neutralledare. Det finns, med andra ord, ingen Z-wavebrytare som kan anslutas utan att ha nollan framdragen.