Vi vill på inget sätt mena att listan är komplett och den ska ses som inspiration! Nedan går vi igenom hur du kan styra de olika värmesystemen på ett smart sätt!

Vattenburen golvvärme

Z-Wave

Vi har två olika guider för hur du kan styra vattenburen golvvärme.

Går även att använda MCOs Water Heating Thermostat direkt.

I guiderna ovan hänvisas det till Secures Wall Thermostat, men den kan enkelt bytas ut mot Heatit Z-temp 2 istället.

Övriga tekniker:

  • Vet inte.

Elgolvvärme

Z-Wave

Använd någon av våra golvvärmetermostater för elektrisk golvvärme:

Övriga tekniker:

  • Vet inte

Vattenradiatorer

Z-Wave:

Använd någon av våra radiatortermostater:

Wifi:

Övriga tekniker:

  • Vet inte

Elradiatorer

Z-Wave:

Övriga tekniker:

  • Vet inte

Fjärrvärme

Vi känner inte till något sätt att styra inkommande fjärrvärme på ett smart sätt, men du kan följa guiderna för vattenburna radiatorer/vattenburen golvvärme för att styra i de respektive rummen.

Luft/luft värmepump

Z-Wave:

  • Vet inte

Wifi:

Övriga tekniker:

  • Vet inte

Bergvärmepump / Frånluftsvärmepump / Oljepanna / Vedpanna

Om du har ett manuellt vred/termostat någonstans i ditt hus för att ställa värmen kan du ersätta den med:

Z-Wave: 

Wifi:

Övriga tekniker:

  • Vet inte.

Om du inte har någon central styrning av värmen kan du följa våra guider för vattenburna radiatorer/vattenburen golvvärme för att styra i de respektive rummen.

Öppen spis / Kakelugn

Ja, vi har fått frågor om detta, men vi vet inte hur man kan automatisera denna typ av värmesystem! 🙂