UPPDATERING: Vi har fått veta att man behöver senaste firmware på Foscam FI8918W för att den enkla guiden nedan skall fungera. Vill du inte uppdatera firmware finns ett alternativt tillvägagångssätt längst ner i bloggen.

Kamerorna från Foscam kan delas in i två kategorier: Vanliga kameror och HD-kameror.

HD-kamerorna kostar lite mer men har bättre optik och bildsensor – förutom den högre upplösningen.

Installera en vanlig, ej HD-upplöst kamera på Fibaro Home center 2:

 1. Klicka på Devices/Add or remove device
 2. Klicka på Add under To Add a camera
 3. Klicka på Advanced Settings
 4. Namnge kameran och tilldela ett rum, under Camera Model, ange Foscam
 5. Fyll i användarnamn och lösenord
 6. I fältet IP Address anger du Ip-adressen till kameran. Om kameran är konfigurerad till annan port än port 80 anger du ipadress i formatet: IPADRESS:PORT.

Klart!

Installera en HD-upplöst kamera på Fibaro Home center 2:

Fibaro home center 2 kan i nuläget inte läsa in HD-upplösta videoströmmar, men det går att ställa om en HD-kamera till att skicka en MJPEG-bildström i stället.

Denna inställning görs enklast genom att köra följande URL i din webbläsare:

http://IPADRESS:PORT/cgi-bin/BGIProxy.fcgi?usr=USER&pwd=PASSWORD&cmd=setSubStreamFormat&format=1

USER och PASSWORD byts ut till giltigt användarnamn och lösenord. (Du ska på samma sätt byta ut USER och PASSWORD längre ner i denna guide.)

När inställningen är genomförd ser du följande text i din webbläsare

<CGI_Result>
  <result>0</result>
</CGI_Result>

För att lägga till kameran gör du så här:

 1. Klicka på Devices/Add or remove device
 2. Klicka på Add under To Add a camera
 3. Klicka på Advanced Settings
 4. Namnge kameran och tilldela ett rum, under Camera Model, ange Other model
 5. Fyll i användarnamn och lösenord
 6. I fältet IP Address anger du Ip-adressen till kameran. Om kameran är konfigurerad till annan port än port 80 anger du ipadress i formatet: IPADRESS:PORT.
 7. i fältet JPG path  anger du:
  cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORD
 8. I fältet MJPG stream path anger du:
  cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=USER&pwd=PASSWORD
 9. I fältet Turn left URL anger du:
  cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft&usr=USER&pwd=PASSWORD
 10. I fältet Turn right URL anger du:
  cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveRight&usr=USER&pwd=PASSWORD
 11. I fältet Move upp URL anger du:
  cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveUp&usr=USER&pwd=PASSWORD
 12. I fältet Move down URL anger du:
  cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveDown&usr=USER&pwd=PASSWORD
 13. I fältet Stop camera movement URL anger du:
  cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzStopRun&usr=USER&pwd=PASSWORD
 14. Övriga inställningar kan du testa vad som passar dig, vi rekomenderar dock att rutan “Send STOP after movement command” är i kryssad, samt att rutan Display camera image at Your House “JPG” är ikryssad.

Klart!

För FI8918W som ej har senaste firmware skall följande fyllas i i de olika fälten under Advanced Settings, i likhet med guiden för HD-kameror:

ipadress: IPADRESS:PORT
Jpg url:  snapshot.cgi?user=USER&pwd=PASSWORD
Mjpg: video.cgi?user=USER&pwd=PASSWORD 
Styr Vänster: decoder_control.cgi?command=6&onestep=5&user=USER&pwd=PASSWORD
Styr Höger: decoder_control.cgi?command=4&onestep=7&user=USER&pwd=PASSWORD
Styr Upp: decoder_control.cgi?command=0&onestep=1&user=USER&pwd=PASSWORD
Styr Ner: decoder_control.cgi?command=2&onestep=3&user=USER&pwd=PASSWORD
Stop: decoder_control.cgi?command=5&user=USER&pwd=PASSWORD