Nu har vi gått igenom fyra delar i serien om programmering med Scratch och det har blivit dags att sammanfatta vad vi lärt oss.

Första delen

Det allra första programmet vi skapade

Det allra första programmet vi skapade

I den allra första delen, En introduktion till Scratch, fick vi lära oss grunderna i Scratch. Här gick vi igenom hur Scratch är uppbyggt, var man hittar de olika blocken, navigering av programmet, hur man kopplar ihop block med varandra med mera. Vi fick också lära oss lite om grundläggande programmering, exempelvis vad en variabel är för något och hur en enkel if-sats fungerar. Vi fick också se två enkla jämförelser mellan Scratch, PHP och Python.

Andra delen

I den andra delen, Ett första nyttoprogram i Scratch, skapade vi vårt första riktiga program. Ett program som faktiskt utför något åt oss. Det vi skapade var ett program för att omvandla temperaturer i Celsius till Fahrenheit. Användaren fick skriva in en temperatur i Celsius och som svar berättade Scratch-programmet vad temperaturen blev i Fahrenheit.

Vårt första nyttoprogram i Scratch

Vårt första nyttoprogram i Scratch

Därefter gjorde vi om programmet så att det istället läser upp en lång rad temperaturomvandlingar för oss. Programmet börjar på 5 grader och går sedan i steg om 5 grader Celsius upp till 40 grader och visar vad dessa temperaturerna blir i Fahrenheit.

I denna del fick vi bland annat lära oss om loopar, aritmetik i programmering och sammanslagning av längre strängar och tal. Vi fick också se hur ett lite längre program hänger samman. Precis som i den första delen avslutade vi även här med en jämförelse mellan våra Scratch-program och liknande program i Python och PHP.

Tredje delen

Hur Ohms lag hänger samman

Hur Ohms lag hänger samman

I den tredje delen, Ohms lag & Scratch,  fick vi lära oss inte bara om programmering, utan också om vad Ohms lag är för något. När vi väl hade lärt oss Ohms lag så gjorde vi ett program för att räkna ut formlerna åt oss.

Här fick vi lära oss många nya saker, bland annat hur man skapar egna funktioner (block i Scratch) för att dela upp sitt program i mindre delar. Att dela upp sina program i funktioner gör programmen mer lättöverskådliga, men också lättare att underhålla och återanvända.

Huvudprogrammet för vårt program om Ohms lag

Huvudprogrammet för vårt program om Ohms lag

När vi väl var klara med programmet visade vi hur man kan förbättra programmet på olika sätt. Exempelvis genom att ändra if-blocken till if-else-block och göra dessa sammanhängande med ett sista else ifall användaren inte ger ett korret värde. Vi gav också förslag på ytterligare förbättringar som läsaren själv kan implementera som en utmaning.

Fjärde delen

I den fjärde delen, Skapa ett mattespel i Scratch, skapade vi vårt allra största projekt hittills. Projektet blev ett helt eget mattespel för att träna på de fyra räknesätten multiplikation, division, addition och subtraktion. I denna del gick vi inte igenom i detalj hur man skapar programmet, utan vi koncentrerade oss istället på hur och varför vi kodade som vi gjorde.

Mattespelet i full gång

Mattespelet i full gång

I denna del fick vi bekanta oss med en hel del nya funktioner, bland annat random för att slumpa fram tal, floor och ceil för att avrunda tal nedåt eller uppåt och forever-loopen för att köra programmet för evigt.

Avrunda nedåt med floor

Avrunda nedåt med floor

Vi fick också klura ut hur vi skulle lösa några problem som uppstod, bland annat hur vi skulle lösa division med noll och decimaltalen i divisioner.

I slutet av denna delen fick vi också se det största Python-program hittills som jämförelse i denna serie. Men trots längden på Python-programmet blev det ändå likt spelet i Scratch.