En av våra underbara kunder har klurat ut hur man med hjälp av en Telldus Tellstick kan få våra rullgardinsmotorer för 433MHz kan kopplas upp mot Home Assistant. Det tackar vi stort för!

Guiden är skriven utifrån att Home Assistant (föredetta HassOS) körs via Docker. Vissa steg blir annorlunda om annan konfiguration används.

Förberedelser

 • En fungerande integration med Tellstick i Home Assistant
 • Rullgardinen har konfigurerats med ändlägen med hjälp av en fjärrkontroll
 • Det är bra att göra en fabriksåterställing av motorn (den “glömmer då fjärrkontrollen, men inte ändlägen) (håll inne knappen på motorn till den piper en andra gång, kan ta upp till 10 sekunder)

Hur gör man då?

Börja med att lägga till en enhet för varje motor i konfigurationen för Tellstick.

Exempelkod med 6 olika motorer:

- id: 2000
 name: curtain_lr_door
 protocol: hasta
 model: 'selflearningv2:rollertrol'
 house: '21400'
 unit: '1'
- id: 2001
 name: curtain_lr_sofa
 protocol: hasta
 model: 'selflearningv2:rollertrol'
 house: '21400'
 unit: '2'
- id: 2002
 name: curtain_lr_wall
 protocol: hasta
 model: 'selflearningv2:rollertrol'
 house: '21400'
 unit: '3'
- id: 2003
 name: curtain_gaming
 protocol: hasta
 model: 'selflearningv2:rollertrol'
 house: '21400'
 unit: '4'
- id: 2004
 name: curtain_mb_1
 protocol: hasta
 model: 'selflearningv2:rollertrol'
 house: '21400'
 unit: '5'
- id: 2005
 name: curtain_mb_2
 protocol: hasta
 model: 'selflearningv2:rollertrol'
 house: '21400'
 unit: '6'

Aktivera sedan “cover” för Tellstick genom att i configuration.yaml lägga till följande:

cover:
 - platform: tellstick

Starta sedan om din Tellstick och när den är omstartad startar du även om Home Assistant.

Nu är det dags att äntligen para ihop Home Assistant med varje motor. Detta görs genom servicen “hassio.addon_stdin” som hittas under “Developer Tools –> Services”.

Ange följande sträng som service data. OBS – kör inte kommandot innan motorn har satts i parningsläge, utan detta är endast ett förberedande steg:

{"addon":"core_tellstick","input":{"function":"learn","device":"2000"}}

Sätt första motorn i parningsläge genom att hålla inne knappen tills den börjar pipa. Därefter klickar du på “Call Service” för att köra servicen ovan.

Nu skall motorn pipa för att indikera att den har parat ihop sig med sin nya “fjärrkontoll”, som i detta fallet alltså är Tellstick istället.

Upprepa detta för alla dina motorer men glöm inte ändra device (2000 i vårt exempel) till nästa motor (det som du angav i konfigurationen för Tellstick i början av guiden).

Färdigt! Nu återstår bara att lägga till dina gardiner i ett “entity card” i Lovelace (grafiska gränssnittet).

Stort tack till Magnus Sandin a.k.a teslaswede.com för guiden!