Om du styr golvvärmen på ett halvsmart sätt idag och har elektriska ställdon går kand du läsa om hur du kan göra i vårt inlägg om 24V-styrning av golvvärme.

TWA-Z 082F1262

TWA-Z 082F1262

Upnor El-Push med gamla termostaten borttagen.

Upnor El-Push med gamla termostaten borttagen

Danfoss TWA-Z är ett på/av-ställdon som kan ersätta termostaten på tex Upnors golvärme pusher helt utan adaptrar. Danfoss TWA-Z har inget med Z-Wave att göra, men då ställdonet styrs med 230V AC kan ställdonet styras med valfri termostat som kan styra 230V AC – tex en ZWave-termostat.

För att byta ut termostaten på Upnors El-Push har vi använt följande produkter:

Så här kan du göra

 1. Inkludera Väggtermostaten i din Fibaro Home Center 2
  Den gamla termostaten

  Den gamla termostaten

  1. Sätt dipswitch nr 1 till on
  2. Vrid på hjulet tills det står “L” i displayen
  3. Sätt HC2an i inkluderingsläge
  4. Tryck på hjulet
 2. Inkludera väggbrytaren i styrenheten
  1. Observera att både termostat och brytare måste inkluderas unsecure eller secure. Om en av produkterna är inkluderad i secure mode och den andra unsecure kommer det inte gå att associera dem.
 3. Associera väggbrytaren i Väggtermostaten

  1. Vrid på termostatens ratt tills det står “A” i displayen
  2. Tryck på ratten
  3. Tryck sedan på knappen på väggbrytaren. Om associationen lyckas står det AP i displayen, om något krånglar står det AF. Gör i sådana fall om associationen och säkerställ att båda produkterna är inkluderade secure eller unsecure.
 4. På väggtermostaten sätter du dipswitch 1 till off för att gå installationsmenyn
  1. När du vrider på termostathjulet så temperaturen är högre än rumstemperaturen aktiveras brytaren. När du sänker inställd temperatur under aktuell temperatur slås brytaren av. (OBS! TWA-Z reagerar långsamt, det tar 5-10 minuter från det att strömmen slagits på/av tills det att ställdonet ändrat läge helt)
 5. Montera en väggkontakt på kabeln till TWA-Z
  1. Sedan byter du ut den gamla termostaten mot ställdonet kontakten ansluts till väggbrytaren. (OBS! Glöm inte att dra bort den röda spärren när du monterat ställdonet.)
 6. Termostat i HC2

  Termostat i HC2

  Klart, nu har du en termostat i din HC2 som styr den vattenburna golvvärmen!

Du kan använda valfri termostat som på något sätt kan styra 230V för att styra ställdonet, vi gillar dock den väggmonterade varianten då den är batteridriven och enkelt kan monteras långt efter att den vattenburna golvvärmen har installerats.

Väggtermostat

Väggtermostat

TWA-Z monterad och ansluten till brytare

TWA-Z monterad och ansluten till brytare