Om du inte har någon smart styrning alls idag och ändrar värmen genom att vrida på en termostat kan du läsa mer om hur du styr golvvärmen på ett smart sätt i vårt andra inlägg om smart styrning av golvvärme.

Förberedelser:

 • Kontrollera att befintliga ställdon styrs via 24V.
 • Kontrollera att du har 24V DC tillgängligt.

Alternativ:

 1. Det räcker att kunna ställa temperaturen via din styrenhet
 2. Du vill kunna ställa in temperaturen via vanlig väggtermostat och via din styrenhet

Tillvägagångssätt vid alternativ 1:

Nödvändiga produkter:

 1. Koppla loss ställdonet från befintlig styrning
 2. Koppla in ena kabeln från ställdonet till GND på spänningsmatningen
 3. Koppla in andra kabeln från ställdonet på termostatens utgång
 4. Anslut temperatursensorn till termostaten och montera den så den mäter rumstemperaturen
 5. Anslut spänningsmatningen till termostaten och inkludera den i din styrenhet.

Nu kan du styra din golvvärme via din styrenhet.

Tillvägagångssätt vid alternativ 2:

Nödvändiga produkter:

Väggtermostat

Väggtermostat

 1. Koppla loss ställdonet från befintlig styrning
 2. Koppla in ena kabeln från ställdonet till GND på spänningsmatningen
 3. Koppla in andra kabeln från ställdonet på utgången på Flush 1 relay
 4. Anslut spänningsmatningen till termostaten och inkludera den i din styrenhet.
 5. Inkludera väggtermostaten i din styrenhet
  1. Sätt dipswitch nr 1 till on
  2. Vrid på hjulet tills det står “L” i displayen
  3. Sätt styrenheten i inkluderingsläge
  4. Tryck på hjulet

   Termostat i HC2

   Termostat i HC2

 6. Associera Flush 1 relay med väggtermostaten (OBS! Både brytare och termostat måste vara inkluderas antingen secure eller unsecure – om en är secure och den andra unsecure kommer de inte kunna associeras.)
  1.  Vrid på termostatens ratt tills det står “A” i displayen
  2. Tryck på ratten
  3. Tryck sedan på knappen på väggbrytaren. Om associationen lyckas står det AP i displayen, om något krånglar står det AF. Gör i sådana fall om associationen och säkerställ att båda produkterna är inkluderade secure eller unsecure.
 7. På väggtermostaten sätter du dipswitch 1 till off
  1. När du vrider på termostathjulet så temperaturen är högre än rumstemperaturen aktiveras brytaren. När du sänker inställd temperatur under aktuell temperatur slås brytaren av. (OBS! Ställdonen reagerar vanlgitvis långsamt, det tar 5-10 minuter från det att strömmen slagits på/av tills det att ställdonet ändrat läge helt)

Nu kan du styra din golvvärme antingen via din styrenhet eller via väggtermostaten.