Konfigurera 1wire-enheter på OW-SERVER-[ENET/WIFI] genom att accessa urler