Konfigurera 1wire-enheter på OW-SERVER-[ENET/WIFI] genom att accessa urler

OW-SERVER-ENET-2 och OW-SERVER-WIFI-2G är smidiga nätverk till 1wire-bryggor från www.embeddeddatasystems.com/. Informationen hämtas normalt genom att läsa den xml-fil som innehåller all aktuell sensordata.

Vissa 1wire-enheter har inställningar, och de resettas vid omstart. I ett system med automatisk hämtning av information vill man så klart inte manuellt behöva ändra inställningarna efter en omstart.

I XML-filen kan alla värden som har attributet ”Writable=”True” ändras/skrivas till.

I följande exempel är ”UserByte1 en variabel som går att ändra.

För att skriva/ändra detta värde skapar du en url som accessar filen wrowval.htm med följande parametrar:

  • Sensors id (rom)
  • Namnet på variabeln som ska ändras (UserByte1)
  • Vilket värde variabeln skall få (value)

Exempel på hur en url kan se ut:

Lämna ett svar