En vanligt förekommande fråga på vår support är hur man kan göra för att övervaka temperaturen i en pool via Z-Wave.

För 433MHz finns:

Temperatursensor för pool/spa-bad.

För att mäta via Z-Wave blir det lite krångligare, men det går att lösa!

Du behöver:

1st Fibaro Smart implant. Vill du ha den färdigkontakterad för temperatursensorn har vi en sådan variant med. I dagsläget är Fibaro Smart implant tyvärr bara fullt kompatibel med HC2, men stöd i fler styrenheter bör komma.

1st Batterieliminator 12V (Det går inte att spänningsmata implant via batteri).

1st Temperatursensor för tuffa miljöer. Vi har andra sensorer som kostar lite mindre, men kloret i poolvatten är för aggressivt för den billigare sensorn så kloret bryter ner höljet på kabeln så det läcker in vatten.

Om du köpt den färdigkontakterade universalsensorn behöver du även en skarvkontakt för att ansluta temperatursensorn.

Universalsensorn placerar du lämpligen i vattentät låda i närheten av där du vill mäta. Om du inte har tillgång till 230V för batterieliminatorn kan du använda lågspänningskabel och batterieliminatorkontakter så kan du placera batterieliminatorn längre från platsen där du vill mäta.

Om du inte på ett snyggt sätt kan få ner sensorn i vattnet kan du i stället använda vår temperatursensor med metallfilm som du kan fästa på rör till poolvattnet. (Glöm inte att isolera runt röret och sensorn för att få korrekta värden.)