Vi säljer ett flertal olika rullgardinsmotorer för vanligt förekommande rullgardiner som t.ex. Ikea och Jysk. Här går vi igenom hur de fungerar, och vad man ska tänka på!

Hur vill du styra dem?

Z-wave

För Z-wave används en “dum” motor, ES16xx, som rör sig baserat på tillsatt spänning, och vilken riktning spänningen går. För att rulla åt andra hållet vänder man spänningen och motorn stannar när strömtillförseln bryts. Motorn har inbyggd funktion för start- och stopposition (s.k. ändlägen), så när dessa ställts in ska motorn automatiskt stanna på rätt ställen varje gång. ES16xx finns i 12V- och 24V-utförande, det enda som skiljer dem åt är spänningen (och således även strömstyrkan). I övrigt är funktionen identisk.

Polvändning och styrning via Z-wave sköts av Qubino Flush Shutter DC, som också möjliggör att man kan ställa rullgardinen procentuellt i sin styrenhet. En Shutter DC kan i många fall ha fler än en motor ansluten så länge man inte överstiger maxlasten. De anslutna motorerna kommer då att röra sig samtidigt, då de sitter anslutna till samma terminaler på shuttern.

Värt att notera är också att Flush Shutter DC har ingångar för två knappar, med vilka man kan reglera rullgardinen lokalt.

Vilka styrenheter som stödjer Flush Shutter DC kan du se på kompatibilitetsinformationen på produktsidan eller z-wave.se, se gärna kommentarer på de styrenheter som inte har grön bock.

Kit för att motorisera 1-3 mindre rullgardiner med Z-wave hittar du här

Använd en shutter per rullgardin om du vill kunna styra dem individuellt. Koppla upp till tre rullgardiner till samma shutter om du vill att de ska röra sig tillsammans. Vi rekommenderar max tre gardiner per shutter för att ha säkerhetsmarginal till hur mycket den orkar driva.

433MHz

För 433MHz används motorer som har inbyggd trådlös mottagare – EY1612. För att denna ska fungera måste motorn ha konstant spänningsmatning, till skillnad från ES-motorerna. Det går alltså inte att styra den genom att polvända eller bryta strömmen.

Dessa motorer passar dig som inte har någon annan hemautomation eller inte ställer lika höga krav på signalsäkerheten. De går ej heller att ställa procentuellt. Dessa motorer styrs med fjärrkontroll (eller styrenhet, se nedan),  och till skillnad från Z-wave-kiten skickas kommandot till motorn utan att fjärrkontrollen/styrenheten vet huruvida motorn tagit emot det.

Det går bra att para flera motorer med samma fjärrkontroll, om man vill styra flera samtidigt, och vi har också en fjärr med fem kanaler om man vill kunna styra flera uppsättningar motorer med samma. Det går inte att ha mer än en fjärrkontroll parad med samma motor.

433MHz-motorerna går också att styra från vissa hemautomationssystem. Detta görs genom att styrenheten “låtsas” vara en fjärrkontroll, och skickar samma typ av kommandon. Här är några av de styrenheter som kan styra våra 433MHz-motorer:

De två sistnämnda är ej fristående, utan behöver kopplas till en annan enhet som sköter logiken.

OBS – i dagsläget fungerar det inte med Nexa Bridge X.

Kit för att motorisera mindre rullgardin med 433MHz hittar du här

Övrigt

ES16xx går att styra från valfritt polvändande relä på 12 respektive 24 VDC. Exempelvis kan den styras via WiFi.

Vilka adaptrar behöver du?

Finns din rullgardin inte listad här, går det bra att fråga oss! Om vi ska kunna hjälpa dig behöver vi veta innermåttet på rullgardinsröret samt se en bild på tvärsnittet för att se om där finns någon fals m.m. Observera att maxvikten på rullgardinen är 3kg.

Ikea

Vi har fem olika uppsättningar adaptrar för rullgardiner från Ikea; en till Fridans (27 mm), två till Tupplur/Liselott (24 respektive 27 mm), där den ena adaptertypen passar 60-160cm rör och den andra 180-200cm, en till Sandvedel/Långdans (22,5mm) samt en uppsättning till Skogsklöver/Tretur. Uppsättningen för Skogsklöver/Tretur är dock lite speciell i och med att de har bytt rören mellan dem lite om vartannat. Så i uppsättningen följer det med två adaptrar (22mm respektive 23mm). Dessutom finns det varianter där röret saknat falsar helt på insidan, så kontrollera ditt rör innan du köper! Har det inte falsar hela vägen fungerar tyvärr inte våra motorer till dem.

Har man en annan Ikea-rullgardin med något av de innermåtten kan det fungera med dem också (berätta gärna för oss!). Ikea-rullgardiner har generellt sett väldigt liten fals, alternativt flera små falsar på de större rören.

Jysk

Jysk säljer en uppsjö olika rullgardiner. När man väljer Jysk-adaptrar får man två uppsättningar, på ca 25mm respektive 26mm, som när vi testade passade i alla deras rullgardiner utom Price Star. De har en stor urgröpning för fals.

Kirsh/Gardinia

Till Kirsch har vi en adapter på ca 27mm. Urgröpningen för fals är stor, i likhet med Jysk-adaptrarna. Vi har fått in en rapport om en Kirsch-rullgardin med mindre rör (~21 mm), i det fallet rekommenderar vi istället motorns medföljande adaptrar med tejp för att kompensera storleksskillnaden.

Rollodin

Rollodin har fyra olika rörstorlekar. I nuläget har vi “nästan” passande adaptrar för de två minsta. I det minsta röret på ~24mm passar den lilla Ikea-adaptern (60-160cm), men då röret har väldigt liten fals blir det ett litet glapp i rotationsrörelsen. För det lite större röret på ~27mm kan man använda den större Ikea-adaptern (180-200cm), denna är lite mer “tight fit” och därför glappar det inget i rotationen.

För de två största rören har vi i nuläget ingen passande adapter.

Unig

Enligt våra kunder skall Ikeas lilla adapter för Tupplur, dvs “Tupplur 60-160”, passa utmärkt till dessa gardiner. Det är dock inget vi kunnat testa själva och kontrollera så din rördiameter stämmer överens med måtten på adaptern innan köp.

Men väggfästen då?

Till motorerna ingår väggfästen, som “bygger” ca 15mm på varje sida (inklusive motorn). I vissa fall kan man använda de väggfästen som följde med rullgardinen, men i t.ex. fallet med Ikea är fästets bleck på motorsidan lite för brett och behöver i så fall slipas ner lite.

Batteridriven rullgardin?

I nuläget har vi ingen batteridriven motor för rullgardinen i sortimentet, men detta ska vi förhoppningsvis kunna erbjuda inom kort.