Garanti

Garanti är ett frivilligt åtagande från tillverkaren där tillverkaren anger under hur lång tid de tar fullt ansvar för att produkten fungerar när den har installerats och använts enligt anvisningarna. Normalt lämnar tillverkarna 1-2 års garanti om inget annat anges. Ofta är förbrukningsartiklar som till exempel batterier undantagna från garanti.

När produkten omfattas av garanti byter vi normalt ut produkten helt utan kostnad för dig som kund. Observera att du som kund alltid måste kontakta oss innan du skickar in produkter till oss.

Det är inte någon skillnad om du köpt produkten via ett företag eller som privatperson.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätten är ett lagstadgat treårigt skydd som är definierat i konsumentköplagen och gäller för dig som är konsument/privatperson. Läs mer om konsumentköplagen på konsumentverkets sida.

Reklamationsrätten är uppdelad i två delar och gäller endast ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns på produkten från första början.

 
  1. Under de första 6 månaderna efter köpet ligger bevisbördan hos oss om vi inte anser att det rör sig om en reklamation (tex att produkten inte installerats enligt anvisningarna). De första 6 månaderna kan därmed ses som en “starkare” garanti då bevisbördan för att det inte är ett reklamationsärende ligger på oss som sålt produkten
  2. Efter 6 månader övergår bevisbördan till dig som kund, vilket innebär att du behöver kunna bevisa att felet fanns redan när du köpte produkten för att du ska kunna reklamera den enligt reklamationsrätten.I fall med produkter där en viss typ av fel är vanligt är detta lätt, och vid sådana “kända fel” brukar vi som regel alltid byta ut produkten (under den tid du har rätt att reklamera.).

Reklamationsrätten är därmed inte en treårig garanti för samtliga fel som kan uppstå, utan gäller endast ursprungliga fel. Reklamationsrätten gäller inte när produkten köpts av företag.

Observera också att du som kund måste reklamera den felaktiga varan inom skälig tid från det att felet upptäckts. Oftast räknar man med max två månader efter att felet upptäckts som skälig tid. Det innebär att man inte kan påbörja en reklamation 2 år efter att felet upptäckts och räkna med att den går igenom.

Vi på m.nu gör alltid en bedömning från fall till fall och strävar efter att alla ska vara nöjda och glada!