Måste jag ha en säkring till Qubinos produkter?

Qubinos Flush Dimmer ska säkras av med 1A säkring i serie med lasten i enlighet med manualen för att skydda vid överlast i anläggningen. (Qubino Din dimmer krävde före augusti 2018 extern säkring, men har designats om så extern säkring är inte längre nödvändig)

Qubinos Flush 2 Relay och Flush shutter ska säkras med 4A säkring per kanal i enlighet med manualen för att skydda vid överlast i anläggningen.

Befintliga skydd mot överlast

Produkterna ovan har två inbyggda skydd, dels en inbyggd säkring och dels överlastskydd baserat på mjukvara.

Utöver detta finns det alltid en säkring i elcentralen som löser ut vid en kortslutning

Mjukvaruskyddet fungerar normalt bra, men om utgången snabbt belastas med en hög last är det inte säkert att mjukvaruskyddet hinner bryta lasten innan den blir för hög.

Skulle inte mjukvaruskyddet stänga av lasten finns en intern säkring som bryter strömmen vid överlast.

Varför är den inbyggda säkringen inte tillräcklig?

På inbyggda säkringar finns krav på att de ska kunna bryta strömmen om det kommer en strömpuls på 1500A, och det är inte den inbyggda säkringen specificerad för. Hur en sådan strömpuls skulle uppstå i anläggningen är oklart, och gruppcentralsäkringar har normalt en brytförmåga på 6000A och ska lösa ut vid ett sådant fel i anläggningen.

Eftersom den interna säkringen inte är specad för 1500A, ska den vara kortsluten när produkten testas, och produkten får då inte blir för varm när den belastas med max effekt som gruppsäkringen kan släppa igenom. En 16A säkring kan belastas med 1,6 gånger märkströmmen i upp till 30 minuter utan att lösa ut.

För dimmern som är specad för 140W innebär detta att den vid CE-testerna testades mot 16A*1,6*230V=5 888W i 30 minuter med kortsluten intern säkring och avstängt mjukvaruskydd. Med en över 40 gånger för stor last ansluten klarade dimmern inte värmekraven när de inbyggda säkerhetsanordningarna var satta ur spel.

När kommer den externa säkringen att skydda?

Vid en direkt kortslutning kommer gruppsäkringen att lösa ut.

Om den interna säkringen skulle blivit utslagen (och kortsluten) av en stor strömpuls och du hastigt belastar produkten med upp till 1,6 gånger med gruppsäkringens effekt (Tex genom att ansluta en kraftig dammsugare eller byggfläkt till dimmern,  kommer en extra extern säkring att skydda produkterna.