En fråga som dyker upp på supporten lite nu och då är hur man på ett enkelt och säkert sätt kan detektera om det finns ström i ett vägguttag, en fas har fallit bort i ett trefas-system eller om strömmen har gått och styrenheten i det smarta hemmet körs på UPS.

Problem som går att lösa med detta projekt

  • Du vill känna av om det finns ström i ett eluttag.
  • Du driver din styrenhet via UPS och vill detektera när det är strömavbrott.
  • Du har en väggplugg från ditt larmbolag (tex Verisure) och vill kunna läsa av om den är på eller av för att på så sätt få in information om larmet är på eller av.
  • Du har en 5V-utgång från en värmepump eller liknande som du vill läsa av.

I detta projekt har vi använt

1st Qubino Flush 2 Relay
1st Enkanaligt relä
1st 24V batterieliminator
1st 5V batterieliminator
Lite breadboardingkablar + några andra korta kablar.

Inkoppling

  1. Vi kopplar in en Qubino Flush 2 relay via 24V batteriliminator på annat eluttag än det vi vill läsa av.
  2. Minus från Qubinons spänningsmatning dras till common på reläet, och NO-utgången (Normally Open) på reläet dras till I1 på Flush 2 Relay.
  3. Reläet spänningsmatas sedan via batterieliminatorn som ger 5V och GND ansluts till minus och +5V ansluts till + samt S.

Funktionsbeskrivning

Flush 2 Relay ska alltid vara strömsatt då en av dess ingångar kommer att användas för att läsa av status på eluttaget/väggpluggen/utrustningen som ska övervakas. Reläets utgång är kopplat mellan qubinons jord och ingången och kommer att sluta ingången mot jord och aktivera ingången när spänning läggs på reläets ingångssida. Då 5V-batteriliminatorn är direkt kopplad mot reläets ingång kommer reläet att aktiveras så snart batterieliminatorn får spänning – och sätter du 5V-batteriliminatorn i vägguttaget du vill övervaka får du därmed in i din styrenhet om det finns ström i uttaget!