Det finns två typer av dimrar

 1. Bakkantsdimmer. Denna dimmertyp klarar generellt samtliga dimbara lampor oavsett om det är glödlampor, halogenlampor, LED-lampor eller 12V transformatorer. Exempel på Bakkantsdimrar för Z-Wave
  Produkt Last (Resistiv) LED  Kan anslutas utan nolla Min-last med bypass
  Qubino Mini Dimmer 0-200 W 0-150W Ja Behövs ej
  Qubino Din Dimmer 0-200W 0-100W Nej Behövs ej
  Aeotec Nano Dimmer 25-270W 25-135W Ja Laster ner till 0,5W med bypass
  Fibaro Dimmer 2 50-250W 50-125W Ja Laster ner till 0,5W med bypass
  Sunricher Micro Smart Dimmer 25-288W 25-200W Ja Laster ner till 0,5W med bypass (Kommande)
  Nexa Inbyggnadsmottagare dimmer 40-400W 20-200W Nej Bypass ej kompatibel

  Exempel på Bakkantsdimrar för ZigBee

  Produkt Last (Resistiv) LED Kan anslutas utan nolla Min-last med bypass
  Sunricher Micro Dimmer ZigBee 40-400W 20-200W Nej Bypass ej kompatibel
  Ubisys Universal dimmer D1 0-500W 0-250W Nej Behövs ej

  Exempel på Bakkantsdimrar för 433MHz

  Produkt Last (Resistiv) LED Kan anslutas utan nolla Min-last med bypass
  Dosdimmer – Nexa MWMR-251 20-250 W 3-120 W Nej Behövs ej
  Dosdimmer NXT 10-150W 5-75W Nej Behövs ej

  Exempel på Bakkantsdimrar för WiFi

  Produkt Last (Resistiv) LED Kan anslutas utan nolla Min-last med bypass
  Shelly Dimmer 10-220 W 10-200 W Nej Behövs ej
 2. Framkantsdimmer. Denna dimmertyp är enklare i sin konstruktion och klarar glödlampor,  halogenlampor, vissa LED-lampor samt vissa 12V-transformatorer. Om en lampa eller transformator kan dimras med en framkantsdimmer framgår normalt av databladet för produkten (men behöver inte nödvändigtvis stå på förpackningen). En framkantsdimmer måste normalt ha en viss belastning för att fungera. (Ex 20-30W).

Maximal belastning och märkeffekt

Samtliga dimrar har en märkeffekt som anger hur stor resistiv last som får anslutas. Resistiv last är glödlampor och 230V halogen. Ansluts resistiva laster kan man ansluta last upp till märkeffekten, men det är alltid bra ha en säkerhetsmarginal på minst ca 10%.

LED och 12V halogen (som ansluts via transformator) är populärt, dessa laster är dock inte resistiva och väsentligt mycket jobbigare för dimmern att hantera. Ansluts sådana laster bör en säkerhetsmarginal om minst 50% tillämpas om inget annat anges.

Vilken dimmer ska jag välja för Z-wave?

Qubino om låga LED-laster ska dimras.

Fibaro med Bypass är ett utmärkt val om låga LED-laster ska dimras och nolla inte är framdragen till väggbrytaren. Även utan Bypass är Fibaro ett bra val som klarar att dimra nästan allt om lasten inte är för låg, samtidigt som den har en stor mängd parametrar som kan justeras.

Aeotecs dimmer är ett bra alternativ till Fibaros dimmer då den har lägre krav på minimibelastning och kan installeras utan nolla.

Problem som kan uppstå när dimmer och last inte är kompatibla

Om en lampa/transformator inte kan dimras med den valda dimmertypen kan bland annat  följande problem uppstå:

 • Missljud och brum.
  • Detta beror oftast på de strömspikar som uppstår när fel last är inkopplad till en framkantsdimmer. Lampan/transformatorn bör kopplas ifrån för att inte dimmer eller lampa/transformator ska gå sönder.
 • Lampan dimras inte utan går från av till helt på direkt.
  • Beror oftast på att lampan inte är dimbar alls.
 • Lampan flimrar.
  • Beror oftast på att en lampa som inte kan dimras med en framkantsdimmer kopplats in till en framkantsdimmer, eller att en framkantsdimmer har belastats med för låg last
 • Lampan lyser med fullt ljus en kort stund nu och då.
  • Lampan är inte kompatibel med dimmern eller dimmern är belastad med för låg last.
 • Lampan går inte att stänga av helt.
  • Dimmern är belastad med för låg last.

Här hittar du lite mer information om vad som skiljer en bakantsdimmer från en framkantsdimmer rent tekniskt: http://www.leapfroglighting.com/trailing-edge-or-leading-edge-led-dimming/