Många är ni som efterfrågat hur man gör för att få sin julgran att blinka när den behöver vatten – frukta inte, vi har ett kodexempel!

(Förutom en Fibaro HC2 behöver du även en vattensensor och en brytare)

--[[
%% properties
407 value
%% events
%% globals
--]]

local brytare = 412 -- Fjärrströmbrytarens idnummer - ska även skrivas in högst upp i scenen
local sensor = 407 -- Vattensensorns idnummer
local delay = 2000 -- Hur snabbt ska granen blinka?

if ( tonumber(fibaro:getValue(sensor, "value")) < 1 ) then -- Om sensorn är torr...
	while (tonumber(fibaro:getValue(407, "value")) < 1 ) do -- Så länge sensorn är torr 
    	fibaro:debug("Tick tack"); --debug
    	fibaro:call(brytare, "turnOff");
    	fibaro:sleep(delay);
	fibaro:call(brytare, "turnOn");
    	fibaro:sleep(delay);
	end
end