Många roar sig under påsken med att gömma respektive leta påskägg. Vi på m pysslade ihop en variant som piper som en kyckling när man ropar på det.

Lägg in nedanstående program i din Circuit Playground, koppla den till ett batteri och placera i påskägget innan det göms. Som en liten bonus blinkar playgrounden glatt i gult och lila när upphittaren öppnar ägget.

Programmet använder sig av ljussensorn och ljudsensorn samt Neopixlarna och högtalaren som alla är inbyggda i Circuit Playground. Du kan enkelt byta vilka färger den blinkar med eller ändra ljudkänsligheten genom att justera inställningarna i programmet. Det är också fritt fram (och ganska roligt) att leka med vilket ljud ägget ska ge ifrån sig.

#include <Adafruit_CircuitPlayground.h>
int lightvalue;
int soundvalue;

void setup() {
 CircuitPlayground.begin();
}

void loop() {
 soundvalue = CircuitPlayground.soundSensor(); //Lyssna efter ljud 
 if ((soundvalue > 350) or (soundvalue < 300))
 {
 delay(500);
 CircuitPlayground.playTone(2020, 50); //Pip som en kyckling
 CircuitPlayground.playTone(2054, 100);
 delay(50);
 CircuitPlayground.playTone(2000, 30);
 CircuitPlayground.playTone(2020, 50);
 CircuitPlayground.playTone(2054, 300);
 delay(100);
 }
 
 lightvalue = CircuitPlayground.lightSensor(); //Kolla om det är ljust 
 delay(100);
 if (lightvalue > 50 )

{
 delay(250);
 CircuitPlayground.setPixelColor(0, 128, 0, 128); //Låt Neopixel 0 lysa lila
 CircuitPlayground.setPixelColor(1, 128, 128, 0); //Låt Neopixel 1 lysa gul
 CircuitPlayground.setPixelColor(2, 128, 0, 128);
 CircuitPlayground.setPixelColor(3, 128, 128, 0);
 CircuitPlayground.setPixelColor(4, 128, 0, 128);
 CircuitPlayground.setPixelColor(5, 128, 128, 0);
 CircuitPlayground.setPixelColor(6, 128, 0, 128);
 CircuitPlayground.setPixelColor(7, 128, 128, 0);
 CircuitPlayground.setPixelColor(8, 128, 0, 128);
 CircuitPlayground.setPixelColor(9, 128, 128, 0);
 delay(500);
 CircuitPlayground.setPixelColor(0, 128, 128, 0); //Växla färg på Neopixlarna
 CircuitPlayground.setPixelColor(1, 128, 0, 128);
 CircuitPlayground.setPixelColor(2, 128, 128, 0);
 CircuitPlayground.setPixelColor(3, 128, 0, 128);
 CircuitPlayground.setPixelColor(4, 128, 128, 0);
 CircuitPlayground.setPixelColor(5, 128, 0, 128);
 CircuitPlayground.setPixelColor(6, 128, 128, 0);
 CircuitPlayground.setPixelColor(7, 128, 0, 128);
 CircuitPlayground.setPixelColor(8, 128, 128, 0);
 CircuitPlayground.setPixelColor(9, 128, 0, 128);
 delay(250);
 CircuitPlayground.clearPixels();
 }
}

Glad påsk och mysig äggjakt önskar teamet på m!