Ett kort inlägg där vi visar hur en scen som tar emot scen-kommandon skickade från en knapp på väggbrytare eller fjärrkontroll.

OBS! Först måste du se till att väggknappen/fjärrkontrollen skickar scenkommandon. Vilka parametrar som ska justerar detta står i manualerna till de respektive produkterna.

--[[
%% properties
137 sceneActivation
%% globals
--]]

fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")));

if  ( tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")) == 32)
then
fibaro:debug("Warning, power down");
    	fibaro:call(45, "turnOff");
end

if  ( tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")) == 21)
then
	fibaro:debug("Tänder lampa");
	fibaro:call(18, "turnOn")
end

Vad det korta skriptet gör är:

137 sceneActivation

Körs om enhet med id 137 skickar scenkommando

fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")));

Skriver ut vilket scenkommando som skickades – bra att ha aktiverat för att kunna debugga och se vad som faktiskt skickas.

Sen finns det två if-satser som gör olika saker beroende på vilket scenkommando som skickades.