Scen som startas från en knapp – LUA – HC2

Ett kort inlägg där vi visar hur en scen som tar emot scen-kommandon skickade från en knapp på väggbrytare eller fjärrkontroll.

OBS! Först måste du se till att väggknappen/fjärrkontrollen skickar scenkommandon. Vilka parametrar som ska justerar detta står i manualerna till de respektive produkterna.

Vad det korta skriptet gör är:

Körs om enhet med id 137 skickar scenkommando

Skriver ut vilket scenkommando som skickades – bra att ha aktiverat för att kunna debugga och se vad som faktiskt skickas.

Sen finns det två if-satser som gör olika saker beroende på vilket scenkommando som skickades.

Lämna ett svar