Lite nu och då cirkulerar det rapporter och bilder på dimrar/brytare som gått sönder där plasten har smält och det luktat bränt när produkten gått sönder. I det här inlägget går vi igenom några möjliga orsaker.

Bakgrund

Samtliga produkter vi säljer följer gällande EU-standarder och är CE-märkta. I dessa standarder finns det reglerat vad som ska hända om produkten blir för varm och att plasten inte får börja brinna. När en enskild komponent kortsluts/går sönder kan den kortvarigt bli så varm att den exploderar/ger en kortvarig låga – det viktiga vid denna typ av fel är att produkten i sig inte börjar brinna. Med denna typ av fel som bakgrund är det mycket viktigt att installationsanvisningar följs för att minska risken för fel.

I de rapporter vi sett har det i samtliga fall sett ut som att detta sista skyddssteg har fungerat – trots att produkten gått sönder under spektakulära former och det blivit varmt har plasten/produkten inte börjat brinna – men den enskilda komponenten där det blivit kortslutning har blivit så varm i samband med felet att plasten smält.

Under åren som vi sålt produkter till det smarta hemmet har vi skickat närmare 100 000 inbyggnadsprodukter, och än så länge har vi inte fått rapporter om några incidenter med allvarliga konsekvenser.

Vi ser därför inte någon grund till oro även när det florerar rapporter om produkter där höljet smält – det visar att produkten även klarat att stort fel utan att börja brinna.

Möjliga felorsaker

Felaktig installation

När vi får in reklamationer brukar vi ofta vilja se en bild på hur produkten är installerad. Det är tyvärr inte ovanligt att kablar är alldeles för långt skalade vilket kan leda till kortslutning. Oftast är det bränt vid/i närheten av skruvplintarna när detta fel inträffat.

Överlast/fel last

Generellt så har produkterna mjukvaruskydd för överlaster, men det fungerar bäst vid rent resistiva laster, kopplas transformatorer, LED-lampor eller t.ex. motorer in till produkten så är det svårt att detektera överlasten och även om produkten fungerar bra en tid (veckor-månader-år) så kan produkten gå sönder efter ett tag.

Trasig last/last som går sönder

När en glödlampa går sönder kan man ofta se att det blixtrar till. I ögonblicket lampan går sönder blir det kortslutning över en del av glödtråden vilket ger en kort men hög strömpuls som orskar den korta ljuspulsen. Strömpulsen går även genom dimmern/brytaren och kan slå sönder komponenter. Samma fenomen kan även inträffa när transformatorer eller LED-lampor går sönder – en kortvarig strömspik kan uppstå som har sönder dimmern/brytaren

Strömspikar i elnätet

Blixtnedslag kan såklart direkt ha sönder produkter, men även mindre strömspikar kan orsaka problem – särskilt om de uppstår fler gånger. Det finns inbyggda skyddskomponenteter som över tid kan utmattas av denna typ av fel och till sist så går de helt enkelt sönder.

Neutralledare som släppt i elcentralen

Ett inte helt ovanligt fel är att nollan helt släppt i elcentralen eller att den inte är korrekt åtdragen. Detta gör att spänningen över faserna varierar vilket kan ha sönder produkter. Går flera produkter sönder samtidigt är detta något som omgående bör kontrolleras.

Materialfel/materialutmattning

Det kan även uppstå fel i enskilda komponenter i produkterna som gör att de går sönder. Går fel komponent sönder så det blir kortslutning löser ofta säkringen i elcentralen ut och vid denna typ av fel (som är mycket ovanligt) kan enskilda komponenter bli så varma att plasthöljet smälter.

Denna typ av fel kan även vara en effekt av andra fel då komponenterna utmattas och går sönder om de utsätts för överlast, strömspikar, spänningsvariationer – även om produkten inte gått sönder direkt vid strömspiken/överlasten/överspänningen.