OBS! Det har kommit till vår kännedom att dessa drivrutiner inte fungerar på Mac OS X Yosemite eller senare om de inte signeras. Se tillägg längst ner för tillvägagångssätt!

Drivrutin till mnu Nano V3 och Mega 2560 R3 CH340 installeras inte alltid automatiskt, de finns dock här:

USB drivers for CH340 chipset (3862 nedladdningar)

I zip-filen finns drivrutiner för såväl Windows som Linux och Mac OS X. För att installera på Windows gör man så här:

  • Packa upp mappen “CH341SER_WIN” som finns i zip-filen.
  • Gå in i mappen, och därefter in i undermappen “CH341SER”.
  • Starta filen “SETUP.EXE”.
  • Klicka på knappen “INSTALL”.
  • När du ser denna dialogruta är installationen klar, och Arduinon bör fungera som vanligt igen:
Driver install success

Driver install success

Mycket nöje! 😀

Drivrutinen igen:

USB drivers for CH340 chipset (3862 nedladdningar)

 

För att få drivrutinen att fungera på Mac OSX Yosemite eller senare behöver de vara signerade. Efter att ha installerat drivrutinen, gör så här:

 

  • Starta terminalen
  • skriv sudo nvram boot-args=”kext-dev-mode=1″ och tryck enter
  • Starta om datorn
  • Starta terminalen igen
  • skriv: sudo ln -s /dev/tty.wch\ ch341\ USB\=\>RS232\ 1410 /dev/tty.wch

Nu ska det fungera! Om inte kan det vara fel enhetsnamn, att skriva “ls /dev/tty.wch*” kan eventuellt visa de enheter som kan vara aktuella i sådant fall.